Sevničani so se v zadnjih osmih letih “postarali” za štiri leta

Sevnica, staro mestno jedro (vir: kraji.eu)

Staranje prebivalstva postaja vse večja težava, ne samo v večjem delu Slovenije, ampak tudi v posameznih občinah. Občina Sevnica pri tem ni nobena izjema. Delež mladih, starih do 29 let, namreč že vsaj od leta 2010 konstantno upada.

Leta 2010 je bilo v Občini Sevnica od 17.646 prebivalcev, mladih 3272 oziroma 18,5 odstotka vseh. Do leta 2018 je število mladih upadlo za več kot 700, na 2524 oziroma 14,5 odstotka vseh prebivalcev, medtem ko se je istočasno število vseh prebivalcev v občini zmanjšalo “le” za 200 in je padlo na 17.446.

Posledično se prebivalstvo v Sevnici stara. Leta 2010 je povprečna starost prebivalstva v občini Sevnica znašala 40,4 leta, leta 2018 pa že 44,2 leti.

Sevniški župan Srečko Ocvirk pravi, da je tudi zaradi teh podatkov področje dela z mladimi tisto, ki mu bodo v občini tudi v prihodnje namenjali posebno pozornost in skrb. Med drugim nameravajo posebno pozornost posvetiti kadrovskemu štipendiranju, financiranju mladinskih programov in projektov, urejanju družbene in vse druge infrastrukture, zagotavljati sredstva za vrtce in šole ter subvencije za komunalni prispevek. “Menim, da imajo mladi v našem okolju vsekakor dovolj možnosti, da prijetno živijo v sevniški občini. Njihov izziv in naloga sta, da sedanje možnosti v domačem okolju poiščejo, izkoristijo in tudi nadgradijo, naloga lokalne skupnosti pa, da njihove potrebe prepozna in jih upošteva,” pravi.

Tudi zato je občina skupaj s KŠTM Sevnica pripravila raziskavo o položaju mladih v Sevnici, ki bo podlaga za načrtovanje prihodnjih ukrepov na tem področju.

M. P.