Sevnica: Vrtci bodo dražji za 4 odstotke, dražje bodo tudi komunalne storitve

Lanski dogovor vlade Marjana Šarca s sindikati javnega sektorja, s katerim so se plače v javnem sektorju povišale, še naprej sproža plaz domin po občinah. Te zaradi višjih plač zaposlenih med drugim višajo cene vrtcev, kar je na zadnji seji storil tudi sevniški občinski svet. Po sprejetem sklepu bodo cene v sevniških vrtcih tako v povprečju višje za štiri odstotke.

V sevniški občini vrtci delujejo na osmih lokacijah, skupno pa imajo 42 oddelkov. Kot navajajo na občini, je podražitev ob dejstvu, da se drugi dejavniki niso spreminjali, posledica vladnega dogovora s sindikati javnega sektorja o povišanju plač.

Sevniški občinski svet je na zadnji seji potrdil tudi elaborate sevniške komunale o oblikovanju cene komunalnih storitev, ki jih mora ta občinskemu svetu predložiti, če razlika med potrjeno in obračunsko ceno presega 10 odstotkov. Glede na potrjene elaborate, ki so podlaga za določitev novih cen, je pričakovati nekaj odstotno zvišanje praktično vseh storitev, ki so vključene v položnico komunalnih storitev – oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja z odpadki. Dodatno naj bi bil na položnico vključen prispevek za 24-urno dežurno službo v sklopu pogrebne in pokopališke dejavnosti.

M. P.