Sevnica: Poglejte si, kje so posamezni cestni projekti

Načrtovani most, projekcija.

Občina Sevnica si močno prizadeva za izgradnjo cest, s katerimi bi bolje povezala občino in okoliške kraje. V ta namen je v teku več projektov, ki so v različnih fazah. O tem so govorili tudi na nedavnem zadnjem srečanju predstavnikov občine in direkcije za infrastrukturo.

 

Med največjimi in najbolj pričakovanimi je projekt izgradnje novega mostu na Logu, kjer je v zaključni fazi pridobivanje zemljišč, sledil pa bo postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in objava razpisa za gradnjo.

Potekajo tudi aktivnosti za gradnjo krožišča Šmarje, ki se časovno tesno vežejo na načrtovano obnovo mostu čez Savo in gradnjo nadvoza na Savsko cesto čez trebanjsko železniško progo, ki ga gradi občina. V zvezi s tem na občini pripravljajo načrt obveščanja javnosti, občanov in gospodarskih družb glede organizacije prometa v času del. Projekt krožišča na Radni gre v projektiranje, za obnovo državne ceste Šentjanž–Glino pa poteka pridobivanje še zadnjič zemljišč. Razpis za izvedbo del je načrtovan še v letošnjem letu.

A. M.