Sevnica: Obnova spomenika z okolico v središču mesta

Spomenik z okolico (foto: Občina Sevnica)

Lokalna skupnost je pristopila k  ureditvi ploščadi s spomenikom na Trgu svobode v središču Sevnice. Avtor spomenika pri železniški postaji v središču Sevnice, ki je bil postavljen leta 1958 je bil Vladimir Braco Mušič, ki je bil mednarodno uveljavljen slovenski arhitekt, urbanist, publicist in univerzitetni predavatelj, rojen v Sevnici.

Občina Sevnica investicijo izvaja skupaj s Krajevno skupnostjo Sevnica, in sicer bo naložba zajemala celovito ureditev širšega območja spomenika z okolico – ploščadi s hortikulturno ureditvijo in postavitvijo klopi, pa tudi obnovo samega spomenika.

Celotna vrednost investicije bo znašala okrog 170 tisoč evrov, zaključena pa naj bi bila predvidoma do sredine septembra. Lokalna skupnost pri prenovi te pomembne in zaščitene memorialne dediščine tesno sodeluje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Občina Sevnica