Sevnica iz srebrne v zlato turistično destinacijo

Lisca in Tončkov dom na Lisci.

V občini Sevnica so nedavno z zadovoljstvom prejeli informacijo, da je turistična destinacija Sevnica prejemnica zlatega znaka Slovenia Green Destination. Do zdaj je bila namreč občina nosilka srebrnega znaka.

 

“V naši občini, v tesnem prepletu z raznolikimi ponudniki turističnih produktov, vseskozi intenzivno delamo v smeri sonaravnega, naravi prijaznega, zelenega turizma. Zato smo resnično veseli, da je naš skupen trud prepoznan z zlato barvo, ki nadgrajuje preteklo delo in potrjuje, da smo turistom, okolju in prebivalcem prijazna destinacija,” so ob tem zapisali na občini.

K zeleni shemi slovenskega turizma je Sevnica prvič pristopila v letu 2017 in spomladi leta 2018 prejela srebrni znak. Letos pa je po rednem postopku znova opravila postopek presoje vseh meril in dosegla višjo, zlato stopničko. Čeprav so bila merila in tudi sama presoja v primerjavi z letom 2017 še bolj dodelana in bolj zahtevna, je Sevnica očitno izpolnila vsa merila za vključitev v krog najbolj zelenih slovenskih turističnih destinacij.

Da je bila Sevnica prepoznana kot zlata destinacija, sta pomembno prispevala Hotel Ajdovec iz Sevnice in Gostilna Repovž iz Šentjanža, ki sta se kot nastanitvena ponudnika in ponudnika hrane tudi sama vključila v zeleno shemo slovenskega turizma in pridobila okoljske znake.

Hotel Ajdovec je pridobil mednarodni znak Travelife, v okviru zelene sheme pa znak Slovenia Green Accommodation. Gostilna Repovž je prejemnica mednarodnega znaka Green Key, v okviru zelene sheme pa znakov Slovenia Green Accommodation in Slovenia Green Cuisine, ob tem še pojasnjujejo na občini.

A. M.