Sevnica: Aktualni javni razpisi

Foto: Občina Sevnica

Javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva

Predmet javnega razpisa s področja gospodarstva je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov:

  • promocija izdelkov in storitev na sejmih,
  • pospeševanje odpiranja novih delovnih mest,
  • naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij ter
  • finančne spodbude za lokalne turistične ponudnike.

Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 96 tisoč evrov. Rok za prijavo na razpis je 18. maj 2018.

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa je 116 tisoč evrov, prijave na razpis pa morajo biti oddane do 26. marca 2018. V sklopu netekmovalnega športa je predmet javnega razpisa:

  • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
  • športna rekreacija, šport starejših in
  • šport invalidov.

V sklopu tekmovalnega športa je predmet javnega razpisa:

  • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter
  • kakovostni šport in šport invalidov.

Predmet razpisa pa je tudi izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, delovanje športnih zvez in delovanje športnih društev in športne prireditve, med njimi rekreativne prireditve in rekreativne občinske lige.

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev

Odprt je tudi javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica, katerega predmet je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja, in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine. Višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 13 tisoč evrov. Rok za prijavo na razpis je 10. april 2018.

Kontaktne osebe za posamezne razpise so navedene tukaj. Celotna vsebina razpisov je dostopna na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, pod rubriko Javni razpisi, so objavili na spletni strani Občine Sevnica.

N. N.