Sevnica: 1. mednarodna konferenca »Savska kolesarska pot«

Foto: Občina Sevnica

Včeraj so na sevniškem gradu na mednarodni konferenci »Savska kolesarska pot – izziv in priložnost«  razpravljali o kolesarskem potencialu porečja Save. Konferenco sta pripravila Slovenska kolesarska mreža in svet regije Posavje v sodelovanju s sevniško občino in Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, nanjo pa so povabili vse zainteresirane deležnike vzdolž celotnega porečja reke Save.

Kot je za razvoj kolesarskega turizma pomemben razvoj turističnih potencialov in ponudbe, je za varno in celovito povezano kolesarsko mrežo pomembna urejena, predvsem pa celovito povezana in z okoljem smiselno usklajena infrastruktura. V imenu občine Sevnica je o pomenu urejenih kolesarskih poti in potrebi po nadaljnjem razvoju le-leh uvodoma spregovoril župan Srečko Ocvirk. Na temo državnih kolesarskih povezav kot izzivu za novo finančno perspektivo sta navzočim predstavitev podala direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Damir Topolko in vodja sektorja za investicije v ceste na direkciji Tomaž Willenpart.

Savska kolesarska pot vzdolž celotnega porečja naj bi postala do leta 2021 – ob ustreznem razvoju infrastrukture in storitev ob njej – sestavni del evropskega omrežja daljinskih kolesarskih poti Eurovelo.

Organizacijsko-vsebinske niti dogodka sta v imenu Slovenske kolesarske mreže vodila koordinator Andrej Zalokar in predsednik Bojan Žižek, slednji je konferenco sklenil z oblikovanimi zaključki. Navzoči so izrazili soglasno podporo razvoju Savske kolesarske poti, v nadaljevanju pa predlagajo sklic delovnega sestanka županov n regionalnih razvojnih agencij ob reki Savi za podpis namere o sodelovanju pri vzpostavitvi integralnega turističnega produkta Savska kolesarska pot, pripravo projekta ter ustanovitev delovne skupine za koordinacijo vzpostavitve Savske kolesarske poti v Republiki Sloveniji.

Predlagajo poziv Ministrstvu za infrastrukturo ter Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo za strokovno in finančno podporo infrastrukturnemu delu projekta Savska kolesarska pot ter poziv Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in turizem za strokovno in finančno podporo pri razvoju integralnega turističnega produkta.

Kolesarsko povezavo od Ljubljane proti meji s Hrvaško bo mogoče prekolesariti kar po dveh različicah. Po prvi različicii, ki bo potekala mimo Škofljice do izvira Krke in ob reki Krki do njenega izliva v Savo do državne meje na Obrežju, ali po drugi, ki bo iz Ljubljane tekla ob reki Ljubljanici do njenega izliva v Savo in se nadaljevala ob reki Savi mimo Zagorja, Trbovelj in Hrastnika. V Brežicah se bosta poti združili, je pot opisal en od medijev. Slovenija pa bo z označitvijo kolesarske povezave ob Savi prva izmed držav, ki bo označila svoj del Savske kolesarske poti, ki se konča v Beogradu.

Med konferenco je bilo dogovorjeno:

  • da se oblikuje poziv odgovornim ministrstvom in vladam za zagotovitev ustrezne prehodnosti mejnih prehodov za potrebe realizacije daljinske kolesarske poti,
  • da projekt vključijo v razvojne programe, finančne mehanizme in ustrezno prilagodijo zakonodajni okvir s ciljem, da Savska kolesarska pot postane del evropskega omrežja daljinskih kolesarskih poti EuroVelo do leta 2021.
  • V zaključnem delu pa je bila podana še pobuda deležnikom, naj mednarodna konferenca postane tradicionalni strokovni dogodek v podporo razvoju projekta.

N. N.