Razveseljiva novica za vse obiskovalce Lisce

Tončkov dom na Lisci.

Na Lisci nad Sevnico bodo danes znova odprli prenovljeni planinski Tončkov dom. Odpira ga novi najemnik, ki je bil izbran na javnem razpisu potem, ko je prejšnji najemnik Občini Sevnica odpovedal najem.

Današnje odprtje bo sicer neformalno; uradno naj bi sledilo, ko bo konec epidemije koronavirusa.

Sevniška občina, ki je lastnica doma, je sicer v zadnjem času v sanacijo strehe doma in druge potrebne posege vložila 110.000 evrov. Med drugim je prenovila kuhinjo in uredila tematski prostor. Uredili so stopnišči pod domom in prostor nekdanjega balinišča. Kupili so nove mize, klopi in panoramski daljnogled.

Novi najemnik doma je Gostinstvo Tomaž Rantah s. p., ki je z Občino Sevnica tudi že podpisalo pogodbo o najemu. Pogoji, katerim je moral zadostiti izbrani ponudnik gostinskih storitev, so med drugim poslovanje najmanj pet dni v tednu, od tega obvezno ob petkih, sobotah in nedeljah, sodelovanje pri izvedbi dogodkov in programov ter skrb za okolje in usmerjenost v sonaravni turizem. Komisija je pri izbiri upoštevala naslednja merila: odpiralni čas, obseg in kakovost ponudbe, lokalnost ponudbe, primernost ponudbe glede na vrsto objekta in reference.

Višina najemnine Tončkovega doma na Lisci ostaja nespremenjena, to je 700 evrov, brez obratovalnih stroškov, najemna pogodba pa je sklenjena za nedoločen čas.

M. P.