Računsko sodišče: Naročanje zdravil Lekarne Sevnica neustrezno

Računsko sodišče je v prečni reviziji pravilnosti nabave zdravil v treh lekarnah v letu 2020 ugotovilo, da javni lekarniški zavodi zdravila še vedno naročajo mimo predpisanih postopkov javnega naročanja in da je stanje na področju nabave zdravil še vedno neustrezno.

Pomurskim lekarnam, Lekarni Velenje in Lekarni Sevnica je izreklo negativno mnenje.

Javni lekarniški zavodi so namreč marca 2017 pooblastili Lekarniško zbornico Slovenije za izvedbo skupnega javnega naročila zdravil, a je nato državna revizijska komisija dvakrat razveljavila postopek skupnega javnega naročila, nazadnje v začetku oktobra letos. Ob tem računsko sodišče opozarja, da pridružitev javnih lekarniških zavodov k priložnostnemu skupnemu javnemu naročilu ne vpliva na njihovo obveznost, da nabavljajo zdravila v skladu z zakonom o javnem naročanju.

Javni lekarniški zavodi tako še vedno naročajo zdravila mimo predpisanih postopkov javnega naročanja, ugotavlja računsko sodišče. Dobavitelji zdravil v treh revidiranih lekarnah lani niso bili izbrani na podlagi predpisanega postopka oddaje javnega naročila, čeprav bi glede na skupno vrednost nabave zdravil morali biti.

Sodišče v izdanem zbirnem poročilu navaja, da so revidirane lekarne ob tem opozorile, da bi izvedba predpisanih postopkov javnega naročanja zdravil lahko povzročila motnje na trgu zdravil ter posledično moteno oskrbo prebivalstva z zdravili. “Vendar pa ugotavljamo, da revidirane lekarne niso z ničimer konkretno pojasnile, kako bi izvedba javnega naročila v skladu s predpisi o javnem naročanju lahko ogrozila nemoteno oskrbo prebivalstva z zdravili. Prav tako nam niso predložile dokumentov, kjer bi se do tega argumentirano in konkretno opredelila Lekarniška zbornica Slovenije,” je zapisalo računsko sodišče.

M. P.