Problematika odpadne plastike na območju Brestanice

Na pobudo KS Brestanica in brestaniških društev, ki so opozorili na nevarnost pred »tempirano bombo« oziroma na nevarnost pred nakopičeno odpadno plastiko v Brestanici, so se svetniki seznanili tudi s problematiko odpadne plastike podjetja KOPLAST v Stolovniku.

Krški svetniki so na zadnji seji obravnavali problematiko v preteklih letih nakopičene odpadne plastike in drugega odpadnega materiala, ki ga podjetje Koplast v Stolovniku pri Brestanici ni uspelo predelati oz. odstraniti. Krško občinsko upravo so zadolžili, da inšpektorat pozove k čimprejšnji zagotovitvi denarja za odstranitev omenjenih odpadkov.

Do sedaj izvedene akcije

Za ukrepanje v takih primerih, ko so odpadki nezakonito odloženi, pa ne gre za komunalne odpadke, je po zakonu o varstvu okolja pristojna državna inšpekcija.

Inšpektorat RS za okolje je podjetju v letu 2006 izdalo odločbo, s katero se podjetje obvezuje, da po prejemu odločbe preneha s predelavo odpadne plastike ter da odpadno plastiko odda pooblaščenemu zbiralcu odpadkov.

Ker odločbe iz leta 2006 podjetje ni izvršilo, je čez dve leti inšpekcija začela z upravno izvršbo. Takrat je bilo odstranjenih skoraj 530 ton odpadne plastike.

Inšpektorat za okolje, ki je nato leta 2009 izdal dopolnilno odločbo, po kateri bi moralo podjetje v dveh mesecih po prejemu pooblaščenemu zbiralcu oddati vse odpadke, se je moral zatem leta 2011 zateči k novi izvršbi, katere posledica je bila odstranitev dodatnih 161 ton Koplastovih odpadkov.

Stroški dosedanjih izvršb so znašali 166.000 evrov, po ocenah je potrebno odstraniti še 500 ton, kar bi v stroških pomenilo 200.000 evrov, je na svoji spletni strani navedla Občina Krško.

Zaradi pomanjkanja sredstev je inšpektorat izvršbe prekinil, zato bo občinska uprava inšpektorat pozvala, da čim prej zagotovi sredstva za odstranitev odpadnih materialov.

Društva, ki so opozorila na nevarnost odlagališča odpadne plastike in domačini so zgroženi in zaskrbljeni, saj lahko 500 ton omenjenih odpadkov, na prostoru kjer ni pod nadzorom lahko vodi v ekološko nesrečo.

N. N.