Primernost posavskih voda za kopanje – poročilo za leto 2017

pexels.com

V letu 2017 je bilo odvzetih skupno 30 vzorcev vod iz rek zaradi ugotavljanja primernosti za kopanje.  Vzorčenje so izvedli 28. in 29 junija 2017, zaradi nekaterih slabih (mikrobioloških) rezultatov so vzorčenje ponovili 17. in 18 julija 2017.

Vzorčenje so opravili na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, niso pa pokrita z državnim monitoringom.http://mojeposavje.si/wp-admin/post-new.php

Vse vzorce kopalnih vod smo ocenili skladno z Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Ur.l. RS 25/08) in Priporočili o varnosti kopanja s smernimi vrednostmi zaradi prepovedi ali odsvetovanja kopanja na naravnih kopališčih oziroma kopalnih območjih (NIJZ).

V času odvzema vzorcev vod je bil vodostaj rek normalen, vreme je bilo stabilno, temperature zraka so bile značilne za to obdobje v letu.

Reka Krka je primerna za kopanje.

Vzorci so bili odvzeti v Kostanjevici na Krki, Podbočju, Velikih Malencah in na Griču pri Tochka baru. Vsi odvzeti vzorci so pokazali, da je Krka primerna za kopanje. Pri reki Krki je opaziti, da je postala nekoliko bolj rjave barve, kar je povzročilo cvetenje kremenastih alg.

Odvzet je bil vzorec tudi v gramozni jami Borš, ki je ravno tako pokazal primernost za kopanje.

NLZOH