Pričetek rekonstrukcije ceste na odseku Zidani Most–Radeče

Jutri, v ponedeljek, je predviden pričetek gradbenih del na rekonstrukciji ceste Zidani Most–Radeče. Rekonstrukcija glavne ceste bo izvedena v dolžini 1230 metrov.

Predvidena je širitev glavne ceste prosi Savi, izvedba podpornih konstrukcij – pilotne stene ter armiranobetonski zidovi, izgradnja treh prepustov, ureditev odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije.

Pogodbena vrednost gradnje, katere investitor je Direkcija za infrastrukturo, je 5.557.854 evrov. Gradbena dela bodo potekala v več fazah in bodo predvidoma zaključena konec leta 2021.

Delna zapora za 1. fazo:

od 8. 6. 2020 do 30. 10. 2020

Na odseku ceste G1-5/0331 Zidani Most–Radeče bo promet urejen izmenično enosmerno s pomočjo prometno odvisnih semaforjev:

  • Na začetku rekonstrukcije ceste, od km 0,640 do km 0,100 (iz smeri Zidananega Mosta) v dolžini 460 metrov in
  • na koncu predvidene rekonstrukcije ceste, od km 1,660 do km 1,925 (pri starem mostu) v dolžini 265 metrov.

Zaradi boljše pretočnosti se bo po potrebi v konicah promet urejal z ročnim usmerjanjem prometa. 

Na Direkciji RS za infrastrukturo se vsem uporabnikom zahvaljujejo za razumevanje in strpnost.

M. P.