Pred začetkom rednega delovanja HE Brežice se zapleta

HE Brežice

Hidroelektrarna Brežice od septembra lani deluje poskusno, jeseni letos pa bi morala preiti na redno delovanje. A se, kot kaže, pri gradnji zapleta, saj investitor še ni poskrbel za vse potrebno, da bo elektrarna lahko delovala varno. Zapleta se predvsem pri protipoplavnih ukrepih.

Na slednje je na zadnji seji opozorilo tudi vodstvo občine Krško, ki je od investitorja, podjetja Infra, zahtevalo informacijo o izvedbi vseh ukrepov, potrebnih za varno delovanje elektrarne. Po dogovoru mora namreč investitor pred začetkom polnjenja akumulacijskega bazena na obratovalno gladino in pred začetkom polnega obratovanja urediti vse objekte za normalno delovanje hidroelektrarne, sanacijo odlagališč odpadkov in zagotoviti poplavno varnost naselij, ki ležijo ob elektrarni oziroma zajetju Save. Vsega tega podjetje še ni zagotovilo.

Predvsem ostajajo nedokončana nekatera dela, ki zagotavljajo poplavno varnost naselja Spodnji Stari Grad, zaradi česar je svoj protest že izrazila tamkajšnja krajevna skupnost.

Zaplete je na seji občinskega sveta priznal tudi direktor podjetja Infra Vojko Sotošek. Kot je dejal, se zapleta z ureditvijo nadomestnih habitatov, ki imajo funkcijo razlivnega polja in s tem funkcijo zagotavljanja poplavne varnosti. Poleg tega niso izvedena še nekatera druga potrebna dela.

Tudi zato je občinski svet na seji sprejel sklep, s katerim zahteva, da se do pridobitve uporabnega dovoljenja za hidroelektrarno Brežice izvedejo vsa potrebna dela, predvidena iz državnega prostorskega načrta za to hidroelektrarno. Šele, ko bodo potrebna dela izvedena, bo občina Krško dala soglasje k uporabnem dovoljenju, brez katerega pa hidroelektrarna ne more začeti redno obratovati.

Hidroelektrarna Brežice
Krški občinski svet ne bo dal soglasja za obratovanje HE Brežice, dokler ne bodo izvedena vsa dela.

Vir slik: Občina Krško, Hess, d. o. o.

M. R.