Praznik Občine Brežice: Slovesno odprtje nove šole in vrtca v Cerkljah ob Krki (foto)

Foto: Občina Brežice

Na dan praznika Občine Brežice, 28. oktober, je pred novo šolo Cerklje ob Krki potekala prireditev posvečena novim prostorom šole in vrtca ter 50. obletnici predšolske vzgoje.

Slavnostna govornica je bila ministrica za obrambo Andreja Katič, ki je dejala, da je sodelovanje med lokalno skupnostjo in ministrstvom vzorno.

Župan Občine Brežice Ivan Molan se je v svojem nagovoru zahvalil ministrici za možnost, da je bil šoli omogočen pouk na nadomestni lokaciji na področju Vojašnice Jerneja Molana v času gradnje nove šole.

»Mogoče je malce nenavadno, da ministrica za obrambo sodeluje pri otvoritvi nove šole in vrtca, a sem pravzaprav vesela in ponosna, da se je v Cerkljah ob Krki spletla tako pristna vez med Slovensko vojsko in lokalno skupnostjo. Želela bi si, da bi ti dve leti, ki ste jih preživeli v prostorih vojašnice, pustili v vas lepo sled. Kot ministrica za obrambo sem še posebej hvaležna vsem učiteljicam, učiteljem, vzgojiteljicam in vzgojiteljem, da prenašate domoljubje med učenke in učence, da jih vzgajate v aktivne državljanke in državljane. Prepričana sem, da je prav, da mladi spoznavajo tudi slovenski obrambni resor.«

Del županovega govora:

»Spoznali smo, da bo gradnja nove šole omogočena le z lastnimi sredstvi občine, ki pa jih država niža vse od leta 2012. Zavedali smo se, da brez kredita investicije v višini skoraj 6,6 milijona evrov ne bomo mogli uresničiti. Naslednji izziv je bilo vprašanje nadomestnih prostorov za pouk v času gradnje nove šole. Pri nadomestni lokaciji nam je pomagal MORS, ki nam je v Vojašnici Jerneja Molana omogočil brezplačno uporabo stavbe in igrišča, za kar se jim iskreno zahvaljujem,« je povedal župan.

N. N.

Foto: Občina Brežice