Posavska potujoča knjižnica prejela nagrado za najboljši projekt

Združenje splošnih knjižnic je pretekli teden, ko je potekal teden knjižnic, podelilo tudi nagrade za najboljši projekt v splošnih knjižnicah. Med drugim je nagrado dobila Posavska potujoča knjižnica, kot skupen projekt Valvasorjeve knjižnice Krško, Knjižnice Brežice, Knjižnice Laško in Knjižnice Sevnica.

 

Razpis za najboljši projekt v splošnih knjižnicah so v Združenju splošnih knjižnic letos izvedli osmič. Njegov namen je spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic na področjih storitev za uporabnike, strokovnega dela in vodenja knjižnic.

Na razpis je prispelo 18 prijavljenih projektov iz 17 knjižnic. Nagrajeni so bili trije projekti, ki se najbolje odzivajo na trenutne razmere. Knjižnica Šmarje pri Jelšah je nagrajena za projekt #OstaniDoma v stiku s knjižnico, Knjižnica Medvode za projekt Okno v svet – zagotavljanje dostopnosti knjižničnih storitev v kriznih razmerah in Posavska potujoča knjižnica. Kot je v svoji oceni zapisala komisija, ki je izbirala projekte, projekt Posavska potujoča knjižnica svojo odličnost izkazuje s stališča povezovanja knjižnic in ustvarjanja novih partnerstev. “V slovenskem knjižničnem prostoru je projekt zgled dobre prakse povezovanja in sodelovanja desetih partnerjev pri vzpostavitvi potujoče knjižnice za zaokroženo območje Posavja. Projekt odgovarja na potrebe uporabnikov, saj gradi mrežo knjižnične dejavnosti v krajih, kjer je ta doslej ni bila dostopna, in nadomešča nekatere premične zbirke s strokovno ustreznejšo dejavnostjo. Inovativnost projekt izkazuje ravno v sodelovalnem pristopu in uspešnem povezovanju desetih akterjev, potrebnih za vzpostavitev storitve potujoče knjižnice,” je zapisala.

Posavska potujoča knjižnica je v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki in Radeče začela voziti 5. oktobra.

M. P.