Poročilo računskega sodišča še najbolj bremeni vlado Marjana Šarca

Časnik Delo je danes objavil osnutek revizijskega poročila računskega sodišča o nakupih zaščitne opreme. Na kratko bi ga lahko povzeli z besedami: tresla se je gora, rodila se je miš.

 

Poročilo sicer ugotavlja, da nabave zaščitne opreme spomladi niso bile učinkovite, ni pa nihče izpostavljen kot posebej problematičen. Po oceni računskega sodišča ni bil vzpostavljen učinkovit sistem ocenjevanja potreb po nujno potrebni opremi, za kar pa bi sicer morala poskrbeti že vlada Marjana Šarca.

Revizorji so preverjali učinkovitost nabav, pri čemer so po navedbah predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela (ta se je sicer v zadnjih dneh znašel v aferi, povezani z Fifo) upoštevali dejstvo, da so nakupi potekali v res izrednih okoliščinah.

Kot je razvidno iz osnutka, je računsko sodišče med drugim ugotovilo, da se je vlada Janeza Janše ob nastopu mandata 13. marca znašla ob praznih skladiščih, vlada Marjana Šarca pa do odhoda ni pripravila ustreznih podlag za nujne nakupe. “Izvedba ocenjevanja potreb po opremi tudi zato ni bila učinkovita,” so navedli v osnutku. Kot so pojasnili, podlage niso omogočale učinkovitega ravnanja revidirancev pri izvajanju ocenjevanja potreb, saj ni bilo vnaprej povsem nedvoumno jasno, kdo je pristojen za določitev vrste potreb, kdo in kako zbira podatke o zalogah opreme ter kdo in kako naj ocenjuje količinske potrebe po določenih vrstah opreme.

Prav tako po njihovih ugotovitvah ni bilo vnaprej povsem jasno, kdo določi metodologijo za določanje potrebnih količin opreme, ki jo je treba dodatno nabaviti. “Nekateri revidiranci so zato ocenjevali potrebe, ne da bi bile njihove naloge vnaprej nedvoumno določene in so posamezne postopke izvajali večinoma neorganizirano, nesistematično in neenotno,” še povzema Delo.

A. M.