Poročilo o delovanju NEK za julij 2017

Foto: NEK

NEK je v juliju proizvedla 528.662,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 501.005,1 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,2 % večja od načrtovane (495.000 MWh).

Dejavnik razpoložljivosti je bil 100-, izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju segrevala povprečno za 2,7 ºC in največ za
3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juliju znašal 1,38 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca julija pa 4,18 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju znašal 0,0003 % (letne omejitve), do konca julija pa 0,0041 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juliju je znašal 0,31 % letne omejitve oziroma do konca julija 1,30 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 6 paketov (1,248 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

NEK