Politične igrice v Kostanjevici na Krki se nadaljujejo

Državni zbor bo verjetno zaradi sprejetja občinskega proračuna ustavil postopek razpustitve občinskega sveta Kostanjevica na Krki, vendar pa se razmere, ki so pripeljale do tega postopka očitno niso dosti spremenile. Četrtkova seja se je namreč končala zaradi spora med županom in tremi svetniki, kar je posledično pripeljalo do nesklepčnosti. Župan Ladko Petretič je sejo prekinil po približno tričetrturni polemični razpravi zaradi nesklepčnosti.

V petek je pristojni odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo že predlagal sprejetje sklepa o ustavitvi postopka razpustitve kostanjeviškega občinskega sveta, saj je ta konec oktobra na izredni seji vendarle sprejel dopolnjena predloga občinskih proračunov za leti 2017 in 2018. Tako so svetniki zadnji dan roka izpolnili pogoj, ki jim ga je zaradi nepravočasnega sprejetja omenjenih dokumentov postavil državni zbor.

Spomnimo se zadnje »rešilne« seje. Izredne seje se je udeležilo šest od devetih svetnikov, ki so približno trimilijonska proračunska predloga sprejeli brez razprave in enoglasno. Trije svetniki iz svetniške večine, ki je pred tem kljubovala županu in z nesklepčnostjo blokirala delo občine, pa se seje niso udeležili in se za odsotnost tudi niso opravičili.

Trije svetniki, Andrej Kerina, Andrej Rajar in Anton Zagorc, ki se »rešilne« seje niso udeležili, ostajajo še naprej nasprotniki županovega načina vodenja občine.

V četrtek je bila na redni seji med drugim predvidena tudi razprava o načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije, Vendar je tukaj se je tukaj ponovno zapletlo. Po besedah Andreja Kerin so na seji predlagali, da bi občinski svet ponovno razpravljal o vlaganju v telefonijo, kar je pravzaprav jabolko spora, ki je pripeljalo tudi do dolgega nesprejetja proračunov.

Rajar in Zagorc sta že pred sprejetjem dnevnega reda, da mora župan občinski svet seznaniti s sodbo upravnega sodišča. Gre za sodbo v primeru, ko je župan Ladko Petretič tožil občinski svet zaradi več sklepov, ki jih je ta sprejel med letoma 2015 in 2016. Sodišče je večino sklepov, ki jih je občinski svet sprejel v zadnjih dveh letih, zavrglo, trem pa pritrdilo.

Kot so menili omenjeni svetniki, bi moral župan zato pripraviti nov občinski odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v kostanjeviški občini. Ker ta njihovega predloga ni podprl, pa so sejo zapustili.

Seja se je tako končala z nesklepčnostjo, saj sta poleg omenjene trojice, ki so sejo zapustili, bila z opravičilom odsotna tudi dva svetnika, sicer županova podpornika.

Po poročanju spletnega medija, kostanjeviški župan za nesklepčnost krivi Kerina, Zagorca in Rajara in jim očita blokado in nezmožnost dela občinskega sveta.

Spor med trojico svetnikov in županom torej ostaja. Vse kaže na to, da očitno ni pomagala niti grožnja z razpustitvijo niti predlogi predstavnikov ministrstva za javno upravo, ki so že aprila predlagali, da bi temeljni vzrok spora, vlaganja v telefonijo, zamrznili in da bi odločitev o tem prepustili novemu svetniškemu sklicu, a so svetniki tudi ta predlog kategorično zavrnili.

K. J.