Poglejte, kje bo stal novi krški peš most

Vizualizacija načrtovanega peš mosta Videm - Krško.

V Krškem nameravajo do leta 2022 zgraditi peš most čez Savo z Vidma do starega mestnega jedra Krškega. Potrebna dokumentacija je že v izdelavi, z gradnjo mostu, ki je ocenjena na dva milijona evrov, pa naj bi začeli prihodnje leto.

Most bo po načrtih občine postavljen na mestu, kjer bo povezal dve pomembni točki. Na desnem bregu bo vpet na vhod v staro mestno jedro, na levem pa na Cesto 4. julija.

Most bo na obeh bregovih navezan na že obstoječe kolesarske in pešpoti. Dostop s Ceste 4. julija bo mogoč preko obalne promenade s podnivojskim prečkanjem ceste in železnice v osi Savske poti, ki poteka ob župnišču. Narejena bo tudi navezava na Tovarniško ulico.

M. P.