Podpisali bodo pogodbo: Pritok Save Sevnična naj ne bi več poplavljal

Hudourniški potok Sevnična

Direkcija RS za vode in Občina Sevnica bosta v sredo z na razpisu izbranim izvajalcem podpisala pogodbo o sanaciji levega pritoka Save v Sevnici, to je potoka Sevnična, ki teče iz smeri Planine pri Sevnici proti urbanem centru Sevnice v Šmarju.

Potok je zaradi svojega hudourniškega značaja v preteklosti z razlivanjem povzročil nemalo težav tamkajšnjim prebivalcem. Po dolgoletnih pripravah na projekt urejanja struge potoka bo v sredo podpisana pogodba z izvajalcem del, ki jih bodo začeli še letos. Ko bo sanacija končana, bo poplavna ogroženost v tem delu Sevnice bistveno zmanjšana.

Sevnična je tudi v občinskem načrtu zaščite in reševanja ob poplavah v občini Sevnica označen kot potok, ki prinaša veliko tveganje za poplave, posebej ko naraste tudi Sava in zajezi njegov odtok. Največje poplave je potok povzročil leta 2005.

M. P.