Po Brežicah in Krškem tudi Radeče: Najbolj mačehovska je bila vlada SMC

Radeče.

Tri posavske občine: Brežice, Krško in Radeče so v letih 2015 do 2018, to je v obdobju vlade pod vodstvom SMC, prejele kar 33,31 milijona evrov manj denarja iz državnega proračuna. Če bi bili vladajoči do njih manj mačehovski, bi bilo Posavje danes za 33,31 milijona evrov bogatejše. Tako pa?

Poročali smo že, da sta občini Brežice in Krško najmanj denarja iz državnega proračuna prejeli v času, ko je vlado vodila stranka SMC. Zdaj mačehovski odnos vlade pod vodstvom SMC razkrivajo tudi podatki občine Radeče.

Občina Brežice je v obdobju 2015 do 2018, ko je vlado vodila SMC, njen pomemben člen pa je bil (in je še vedno) tudi Igor Zorčič, poslanec, ki zdaj želi postati še brežiški župan, prejela 15,38 milijona evrov manj kot v letih 2011 do 2014, to je v času prejšnjih vlad.

Občina Krško je v istem obdobju, to je od 2015 do 2018, prejela 15,48 milijona evrov manj denarja iz državnega proračuna.

Skupno je to že 30,86 milijona evrov zgolj za Brežice in Krško, občini, ki bi ta denar vložili v razvoj krajev.

Po Brežicah in Krškem tudi Radeče

Kot tretjo, ki je v istem obdobju, to je od 2015 do 2018 v primerjavi z leti 2011 do 2014, prejela manj denarja iz državnega proračuna, danes objavljamo podatke za občino Radeče.

Podatki, ki smo jih pridobili iz občine Radeče, kažejo, da je občina v obdobju vlade pod vodstvom SMC prejela 2,449 milijona evrov manj denarja iz državnega proračuna. Manj denarja so prejeli iz naslova dohodnine, za investicije, požarne takse in iz državnega proračuna iz sredstev EU.

Podatki za Občino Radeče so naslednji:

Podatki so neizprosni: tri posavske občine – Brežice, Krško in Radeče – so v obdobju vlade pod vodstvom SMC prejele 33,31 milijona evrov manj denarja iz državnega proračuna.

Objavljamo še tabeli za občini Brežice in Krško. Brežice so nam poslale še podatke o renti NEK, v Krškem pa so zapisali, da renta ni prihodek iz državnega proračuna, zato tega podatka niso zapisali. Ker smo iskali samo podatke o sredstvih iz državnega proračuna, na našo analizo o tem, koliko denarja je občina prejela manj iz državnega proračuna, to ne vpliva.

Viri: Občina Brežice, Občina Krško in Občina Radeče.

Zelo podobno stanje je tudi pri ostalih treh posavskih občinah. Podatke bomo predstavili v prihodnjih dneh. 

M. P.