Osnovnošolci iz Brežic izpeljali največjo zbiralno akcijo odpadnega jedilnega olja v Sloveniji doslej

Učenci vseh brežiških osnovnih šol so v začetku meseca maja prejeli hišne posodice za zbiranje odpadnega jedilnega olja.

V največji zbiralni akciji odpadnega jedilnega olja doslej so učenci brežiških osnovnih šol v enem mesecu zbrali 3 tone in pol ali skoraj štiri tisoč litrov odpadnega jedilnega olja. S tem smo vsi sodelujoči zaščitili 3 milijarde in 340 milijonov litrov vode na tem planetu.

Tako je po koncu zbiralne akcije povedal Aleksander Zupančič, direktor Komunale Brežice, ki je v sklopu projekta Zeleno Posavje – za naravo in zdravje, organizirala prvo tovrstno okoljevarstveno akcijo.

Učenci tretjega razreda Osnovne šole Bizeljsko so med vsemi sodelujočimi zbrali največ omenjenega odpadka, za katerega marsikdo ne ve, da je zelo škodljiv za naravo.

Direktor Komunale Brežice Aleksander Zupančič je čestital učencem za izjemen dosežek.

Komunala Brežice je vsem osnovnošolcem v začetku maja brezplačno razdelila hišne posodice za zbiranje, ki so jih otroci skupaj s starši ves mesec pridno polnili z odpadnim jedilnim oljem. Obenem so se tudi naučili, da lahko ta ob primernem skladiščenju, oddajanju in predelavi postane obnovljiv vir energije.  »Iz enega litra olja nastane 90 odstotkov biodizla, ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja, ostalo pa je glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji,« je povedal Aleksander Zupančič, direktor Komunale Brežice, kjer že od ustanovitve sledijo inovativnemu in družbeno-odgovornemu konceptu delovanja. Zato jim je pomembno, da tudi s takšnimi akcijami ozaveščajo o kuhinjskem odpadku, ki ga je treba ločevati in shranjevati ter oddajati posebej.

»V precej večji ulični zbiralnik pri šoli smo po enem mesecu zbiranja in ločevanja zlili litre in litre odpadnega olja, ki so ga prinesli otroci v šolo, seveda pa smo ga prej tudi stehtali in pozneje odpeljali,« so z veseljem ugotovili sodelavci Komunale, ki so najbolj pridne in okoljsko osveščene učence s pomočjo glavnega sponzorja Term Čatež nagradili z brezplačnim kopanjem. 

V Komunali Brežice pozivajo prav vse uporabnike, da pripeljejo odpadno jedilno olje v posebne ulične zbiralnike, ki stojijo na treh lokacijah v Brežicah.

Zbiralniki so pri osnovni šoli, Mladinskem centru in na Slomškovi ulici oziroma neposredno na Zbirno-reciklažni center Boršt.

Brežiški osnovnošolci so skupaj s Komunalo Brežice izpeljali največjo zbiralno akcijo odpadnega jedilnega olja v Sloveniji.

C. R.