Prenova osnovne šole Cerklje ob Krki se zaključuje (foto)

Dela v osnovni šoli Cerklje ob Krki se zaključujejo: Počasi se pripravlja, da bo v novem šolskem letu odprla vrata več kot 300 šolarjem in otrokom iz vrtca. Župan Občine Brežic Ivan Molan je na svojem Facebook profilu objavil fotografije že skoraj dokončane šole, ki bo v začetku naslednjega meseca odprla svojo nova vrata. Delimo jih z vami.

Projekt  rekonstrukcija in gradnja OŠ Cerklje ob Krki je trenutno največji projekt Občine Brežice. Večino sredstev za finančno zahtevno investicijo v vrednosti 6,6 milijona evrov je zagotovila občina.

Predčasno zaključen projekt Občine Brežice

V letu 2018 je bila načrtovana nabava opreme, vendar so svetniki brežiškega občinskega sveta na predlog župana Občine Brežice Ivana Molana, da se šola dokonča že v letu 2017, prepoznali prednostno investicijo na področju šolstva in sprejeli rebalans proračuna. Tako je lahko Občina Brežice namenila dodatnih 311.761 evrov za zaključitev investicije v tem letu.

Nova šola, vrtec in telovadnica

Novi šolski prostori so namenjeni za 9 do 12 oddelkov šole in 5 oddelkov vrtca, skupaj za maksimalno predvideno število učencev 252 in za 110 otrok vrtca.

Novi del šole je sestavljen iz treh komponent: samostojnega objekta vrtca na vzhodni strani parcele, ki mu je zagotovljena suha povezava s šolo, ta predstavlja osrednji del in je lociran južno od obstoječega starega objekta s katerim je povezan s hodnikom ter objekt telovadnice na severno zahodnem delu parcele, ki je delno vkopana v zemljo. Večina učilnic in vse igralnice je orientiranih na jug, dobro osvetljenost prostorov zagotavljajo tudi t. i. svetlobni jaški.

(foto: FB Ivan Molan)