Okrogla miza v Sevnici: Zasebniki naj se bolj vključijo v prodajo lesa

Krakovski gozd

Ob odprtju razstave Čar lesa, ki podarja rabo lesa in lesenih izdelkov domačih proizvajalcev, so na sevniškem gradu včeraj pripravili okroglo mizo o oskrbi lesne industrije s hlodovino.

Ob velikem povpraševanju po slovenskem lesu je za njegovo prodajo doma treba spodbuditi tudi lastnike zasebnih gozdov, so ugotavljali.

Po oceni direktor podjetja Slovenski državni gozdovi Roberta Tomazina lahko namreč boljšo oskrbo s hlodovino dosežemo z vključitvijo zasebnih lastnikov gozdov, katerih potencial je velik. Kako jih navdušiti za aktivno gospodarjenje z gozdom, pa je zapleten izziv, ki zahteva urejanje lastniške strukture in davčne politike pri nagrajevanju ali pa spodbujanju aktivnega gospodarjenja z gozdovi, je dejal.

Povpraševanje po lesu v Evropi sicer trenutno presega ponudbo, saj je les vse bolj cenjen in vse bolj uporabljen material. Enako velja za slovenski les, je bilo slišati.

Pritrdil je v. d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije Janez Logar. Ta meni, da bi bila lahko oskrba s slovensko hlodovino boljša, če bi vanjo uspeli vključiti tudi zasebne lastnike gozdov.

Čeprav je bil lani posek lesa bistveno manjši od možnega, so premiki k večji količini prodanega lesa očitni, slovenska lesno-predelovalna industrija pa predela približno 30 odstotkov več lesa kot pred petimi leti, je bilo še slišati.

M. P.