Odslej bodo pešci v Velikih Malencah bolj varni

Foto: Občina Brežice

V krajevni skupnosti Velike Malence je bil namenu predan pločnik, ki v dolžini dobrih 800 m poteka od mostu čez Krko pri Krški vas do središča vasi Velike Malence. »Pločnik bo pripomogel k izboljšanju prometne varnosti predvsem za pešce, hkrati pa tudi marsikaterega krajana spodbuja k hoji« so prepričani na Občini Brežice.

Arheološka najdba –  Rimskodobni obrambni stolp

V sklopu projekta je bila sanirana cesta in označena arheološka najdba, rimskodobni obrambni stolp, ki je bil odkrit ob gradnji pločnika, saj ta poteka po arheološko bogatem področju.

Rimskodobni obrambni stolp (Foto: Občina Brežice)

Arheološke raziskave in izkopavanja so bile opravljene pred izvedbo pločnika. Proces gradnje pločnika pa je potekal pod arheološkim nadzorom. Vrednost opravljenih arheoloških raziskav je znašala približno 90.000 evrov, rezultat raziskav pa je najdba ostankov obrambnega stolpa iz 4. stoletja. Ostanki stolpa so ohranjeni in situ in ležijo dobro zavarovani pod  kovinsko konstrukcijo prehoda za pešce z namenom, da bi jih lahko v prihodnosti rekonstruirali in predstavili.

Vrednost investicije

Investicija gradnje pločnika Krška vas – Velike Malence je potekala v dveh fazah, vrednost celotne investicije pa je znašala 44.000 evrov.

Prva faza je potekala med leti 2009 in 2012, in je bila sofinancirana s strani Ministrstva za obrambo. V tem času je bil zgrajen del pločnika ter oporni zid pod pokopališčem in cerkvijo v središču vasi zaradi plazenja dela hriba. Izdelala se je projektna dokumentacija in uredile zadeve z lastniki zemljišč, po katerih je potekala gradnja pločnika.

V letu 2017 je Občina Brežice namenila več kot 3 milijone evrov za gradnjo pločnikov, kolesarskih stez in obnovo cest.

Druga faza, ki je potekala v letih 2016 in 2017, je zajemala gradnjo pločnika in sanacijo ceste na cestnem odseku Krška vas-Velike Malence, zaradi stanja vozišča in geomehanskih raziskav je bila potrebna tudi prilagoditev projektne dokumentacije. Izvedena je bila še dograditev kamnite zložbe ob nasipu pod cesto ter postavitev smernikov ob robu vozišča.

Župan Ivan Molan je vsem uporabnikom pločnika  zaželel srečno in varno vožnjo in napovedal načrtovane projekte v tej krajevni skupnosti, sanacijo ceste ob Krki (Velike Malence – Dolenja Pirošica) in obnovo doma krajanov.

N. N.

Foto: Občine Brežice