Obnova Prešernove ceste in urejanje postajališča za avtodome v Brežicah

Občina Brežice v poletnih mesecih izvaja celovito obnovo Prešernove ceste v Brežicah, prenovljeno bo cestišče in hodnik za pešce na odseku od gradu do priključka HE Brežice. Na Prešernovi cesti hkrati poteka tudi projekt urejanja postajališča za avtodome. Vrednost obeh investicij znaša 458.000 evrov.

Celovita obnova Prešernove ceste v Brežicah je del dogovora med občino in investitorji v gradnjo HE Brežice (HESS in INFRA), saj so bile med gradnjo HE in akumulacijskega jezera poškodovane lokalne ceste. Tako bo po skupnem urejanju Dobovske ceste (cesta, kolesarska steza in pločnik) in urejanje povezovalne ceste z izgradnjo infrastrukture (pločnika, javne razsvetljave, sanitarne kanalizacije s črpališčem) med Dobovsko in Prešernovo cesto obnovljena tudi Prešernova cesta, kjer bosta urejeni še  javna razsvetljava ter meteorna kanalizacija. Za 348.000 evrov vredno investicijo namenja Občina Brežice okoli 223.000 evrov, 125.000 evrov pa zagotavlja podjetje HESS.

Ureditev avtodomskega postajališča na Prešernovi cesti v Brežicah je namenjena kratkim postankom avtodomov z namenom ogleda mesta. Na voljo bodo štiri parkirna mesta in t. i. infrastrukturni otok s priključki za elektriko, vodo in odvajanje odpadnih vod. Za dela urejanja postajališča bo Občina Brežice zagotovila 110.000 evrov lastnih sredstev. Občina Brežice je vključena v Mrežo postajališč za avtodome po Sloveniji, ki svojim 54 članicam, slovenskim občinam, zagotavlja skupno promocijo mreže in postavlja skupne standarde pri opremljanju postajališč za avtodome.

Vir: Občina Brežice

M. P.