Objavljen poziv za izbiro najprimernejše rešitve za postavitev pomnika osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991 v Brežicah

Brežice (vir: kraji.eu)

Občina Brežice je v sodelovanju z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Brežice razpisala Javni, odprti, anonimni poziv za izbiro najprimernejše rešitve za postavitev pomnika osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991 v Brežicah. 

Rok za izdelavo idejne zasnove je 30. oktober 2020.

Idejne zasnove se posreduje na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice

Namen natečaja je pridobiti najustreznejšo strokovno, oblikovno in funkcionalno rešitev za postavitev osrednjega pomnika, posvečenega osamosvojitveni vojni za Slovenijo 1991 v Brežicah.

Avtorju najustreznejše rešitve bo v izdelavo dodeljena izdelava projektne dokumentacije za
izgradnjo Pomnika in smiselne ureditev predvidenega parka oz. travnika med Domom kulture, Gimnazije Brežice in avtobusnim postajališčem.

Predmet natečaja
Pomnik oz. spomenik naj se urbanistično in oblikovno zasnuje tako, da bo postal sestavni del novega, privlačnega življenja v parku za občane in turiste.

Pomnik naj bi imel izgled monumentalnosti (zgodovinske pomembnosti in neminljivosti). V pomnik je zaželena vključitev elementa tetraedra (oviranje nasprotnika v vojnem času) in/ali pilastra, bodisi kot samostojnega arhitekturnega elementa ali kot stebra vključenega v celoto.

Seznanitev s pozivom bo organizirana 10. septembra 2020 z zbirnim mestom na dvorišču Posavskega muzeja Brežice, Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice, ob 18. uri.

Zgodovinski oris osamosvojitvene vojne Slovenije 1991 v Posavju v Brežicah

Pomnik naj s svojo obliko in velikostjo izraža uspešen spopad Teritorialne obrambe z veliko
močnejšo in bolje oboroženo Jugoslovansko ljudsko armado. V spopadu je prišlo do popolnega sodelovanja Teritorialne obrambe, milice in civilnih struktur z narodom, ki je bilo enotno v odporu do agresorja. Posavje oz. Brežice so bile na težišču dogajanj v osamosvojitveni vojni.

Na območje občine Brežice sta iz Hrvaške vdrli dve močni oklepno-mehanizirani koloni. Posavci so ju zaustavili, letališče Cerklje ob Krki, po ognjeni moči najmočnejšo sovražnikovo vojašnico, pa so z minometnim napadom nevtralizirali.

Razglasitev samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije je bila povod za vojaško agresijo Jugoslovanske ljudske armade na Slovenijo.

V Posavju, na območju odgovornosti 25. Območnega štaba Teritorialne obrambe, s sedežem v Brežicah, so se boji začeli 27. junija 1991 ob 20. uri. Intervencijska enota TO Brežice se je v vasi Rigonce spopadla z mehaniziranim vodom 4. oklepne brigade iz Jastrebarskega.

Teritorialci so agresorjevo kolono napadli s tromblonskimi minami. Lažje so poškodovali dva oklepna transporterja. V boju je bil en teritorialec ranjen, eden je pa padel.

27. junija 1991, ob 20.30, so teritorialci izvedli minometni napad na letališče JLA Cerklje ob Krki, kjer je bilo okoli 1200 vojakov, 67 letal in 30 helikopterjev. Napad sta z desetimi minami izvedla dva minometna oddelka 228. čete za ognjeno podporo TO Krško.

Dne 27. in 28. junija 1991 sta v boju v Medvedjeku (izven območja odgovornosti 25. ObmŠTO) sodelovali Protidiverzantska četa TO Krško in Protidiverzantski vod TO Brežice. Po boju na Medvedjeku se je samohodni mehanizirani divizion protizračne obrambe JLA začel umikati proti Zagrebu.

V Krakovskem gozdu so ga teritorialci zaustavili in 2. julija ob 5.15 uri tudi uničili. V napadu
so sodelovale Četa za posebne namene TO Sevnica, Intervencijski sklad in Skupina za protioklepni boj TO Krško ter Protidiverzantski vod TO Brežice.

Uspeh teritorialcev je bil popoln.

Obkoljeni koloni v Krakovskem gozdu je na pomoč hitel oklepno-mehanizirani bataljon 4. oklepne brigade JLA iz Jastrebarskega, ki je imel več kot 30 oklepnih in spremljevalnih vozil. V Prilipah ga je v dopoldanskih urah 2. julija zaustavil oklepljenih vod 110. jurišnega odreda TO iz Brežic. V boju je bilo večje število pripadnikov JLA ranjenih in mrtvih. Uničena sta bila dva najmodernejšega tanka M-84 in dva oklepna transporterja. Enota v zasedi ni imela izgub. S to akcijo so se zaključili boji v Posavju.

Zadnji sovražnikov vojak je 25.10. 1991 ob 5. uri zapustil letališče Cerklje ob Krki oz. Posavje. Uspešen spopad z veliko močnejšo in bolje oboroženo JLA je bila pomembna bojna šola slovenske vojske.

Na natečaju lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje v tem razpisu, je na svoji spletni strani objavila Občina Brežice. – vir

M. P.