Občini Brežice za lokalno infrastrukturo in gasilska vozila 800.000 evrov v dveh letih

Minister za obrambo Karl Erjavec in župan Občine Brežice Ivan Molan sta na Gradu Brežice podpisala dodatek št. 2 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju v povezavi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki.

Dodatek k dogovoru občini prinaša 400.000 evrov v letu 2019 in še toliko v letu 2020. Občina bo denar namenila za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo in sofinanciranje nabave novih gasilskih vozil.

Po besedah župana Ivana Molana bo občina denar namensko porabila za sofinanciranje urejanja križišča v vasi Črešnjice z vso pripadajočo infrastrukturo (pločnik, razsvetljava ipd.) in pri urejanju lesenega mostu čez reko Krko v Cerkljah ob Krki ter za sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil. Molan je dejal, da si v občini želijo še prenosa lastništva praznih stanovanj v lasti države, ki so prazna že dve desetletji, in bi jih občina namenila za reševanje stanovanjskega vprašanja mladih družin.

Tonska izjava brežiškega župana: Župan občine Brežice Ivan Molan o podpisu Dodatka št. 2 z MORS

Minister Karl Erjavec pa je izrazil veselje ob podpisu dodatka k osnovnemu dogovoru o medsebojnem sodelovanju, ki sta ga pred 12 leti podpisala z županom. Dejal je, da je prav, da ministrstvo prispeva sredstva za lokalno skupnost, še posebno za kraje ob letališču, kjer javno infrastrukturo uporablja tudi Slovenska vojska. Dodatek velja za dve proračunski leti in občini zagotavlja po 350.000 evrov za vlaganja v javno infrastrukturo na področju krajev ob letališču ter po 50.000 evrov za nakup novih gasilskih vozil.

Včerajšnjemu podpisu dodatka k dogovoru so prisostvovali tudi podpolkovnik Bojan Brecelj, poveljnik Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki, Damjan Kodrič, predsednik Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, Herman Premelč, predsednik Gasilske zveze Brežice, mag. Željko Kralj, generalni direktor Direktorata za logistiko, in predstavniki občine ter gasilcev.

Dogovor z ministrstvom za obrambo

Dogovor o medsebojnem sodelovanju v povezavi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki, ki sta ga že 4. julija 2007 podpisala Ministrstvo za obrambo in Občina Brežice, je eden prvih sporazumov v Sloveniji, s katerim je občina pridobila sredstva za sofinanciranje v lokalno infrastrukturo, ki jo uporablja tudi Slovenska vojska.

Kljub številnim izzivom, med katerimi je bil zagotovo največji ta, da v času gospodarske in finančne krize ministrstvo ni moglo izpolnjevati zavez iz dogovora, je Občina Brežice uspela z namenskimi sredstvi ministrstva izboljšati lokalno infrastrukturo v krajih ob letališču. Poleg tega je na podlagi osnovnega dogovora od države prejela 14 stanovanj in nepremičnine v nekdanjem tehničnem remontnem zavodu Bregana, v poslovno-industrijski coni Slovenska vas, katerih prenos se je štel kot vlaganje v lokalno javno infrastrukturo za 6-letno obdobje (2013 do 2018).

Stanovanja je občina obnovila in ponudila v najem mladim družinam in socialno ogroženim, medtem ko so nepremične v Slovenski vasi oddane v najem podjetnikom.

Z včerajšnjega podpisa dodatka k pogodbi.

M. P.