Občinam pet milijonov evrov povračil zaradi povečanega nadzora meje

Fotografija je simbolična. (vir: RTV USK)

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je nedavno predstavil način povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje. Letos bodo za povračila namenili pet milijonov evrov.

 

“Novost je, da bomo glede na aktualne varnostne razmere del sredstev namenili vsem obmejnim občinam, ne zgolj tistim na naši južni meji, ampak vsem – tudi na zahodni, vzhodni in severni meji. Del sredstev pa bomo razdelili prednostno tistim občinam, ki so z nezakonitimi prehodi oziroma povečanim obsegom nadzora na teh mejah najbolj obremenjene,” je povedal minister Hojs. “Letos bomo za ta povračila namenili pet milijonov evrov. Dva milijona bomo razdelili med vse občine, tri milijone pa občinam na južni meji,” je dodal.

Sredstva bodo med občine, v katerih vlada s sklepom ugotovi obstoj povečanega nadzora državne meje v preteklem koledarskem letu, razdelili glede na:

  • dolžino meje v posamezni občini,
  • število mejnih prehodov,
  • število prebivalcev občine,
  • število nezakonitih prehodov,
  • druge okoliščine, ki pomembno vplivajo na varnost v lokalnem okolju.

Občine morajo ministrstvu za notranje zadeve zahtevek za povračilo dela stroškov poslati do 15. novembra tekočega koledarskega leta. Podlaga za povračilo dela stroškov so predloženi računi in dokazila o plačilih, ki jih občine priložijo zahtevku skupaj z utemeljitvijo namenske porabe in listinsko dokumentacijo.

Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi sklepa vlade občinam ob zunanji schengenski meji že v preteklih letih povrnilo stroške. Za leto 2021 je bilo občinam izplačanih 3,47 milijona evrov, za leto 2020 pa 2,76 milijona evrov. Letos bo 5 milijonov evrov.

A. M.