Občina Sevnica z razpisom za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Sevnica (vir: kraji.eu)

Občina Sevnica je na svoji spletni strani objavila razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Po razpisu bo v najem dajala občinska stanovanja, ki bodo izpraznjena ali jih bo občina pridobila na novo v letih 2019 in 2020. Rok za prijavo je do 4. januarja 2019.

Občina bo po prejemu prijav oblikovala dve ločeni prednostni listi. Na listo A bodo uvrščeni prosilci, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine, na listo B pa tiste, ki so lastno udeležbo in varščino dolžni plačati.

Glede na to, da števila razpoložljivih stanovanj v času veljavnosti prednostne liste ni mogoče vnaprej predvideti, bo občina stanovanja oddajala glede na razpoložljivost (ko bodo izpraznjena ali bo občina dobila nova) in število upravičencev na prednostnih listah, pravijo na občini.

Najemnina bo določena na podlagi občinske uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, trenutna letna stopnja najemnine pa npr. znaša 3,95 odstotka od vrednosti občinskega stanovanja.

Za povprečno veliko stanovanje v izmeri 50 kvadratnih metrov, točkovano s 300 točkami, je najemnina v mesecu oktobru 2018 znašala 130 evrov, pravijo na občini.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj so državljani Slovenije in ob upoštevanju vzajemnosti, državljani ostalih članic Evropske unije, ki imajo neprekinjeno od objave razpisa stalno bivališče na območju Občine Sevnica.

Najemniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo lahko uveljavljali tudi pravico do subvencionirane najemnine.

M. R.