Občina Brežice s skoraj pol milijona evrov vrednim razpisom za sofinanciranje športa

Brežice

Občina Brežice je objavila razpis so sofinanciranje športa v letu 2019, za kar namerava nameniti 410.000 evrov. Rok za oddajo prijav je 31. januar 2019.

Razpis je med drugim namenjen sofinanciranju športne vzgoje otrok in mladine, programom športnih društev na področju vrhunskega športa, športu starejših in invalidov, športne rekreacije, športnih prireditev, programov kakovostnega športa in razvojne dejavnosti v športu. Med drugim se lahko nanj prijavijo društva, zveze društev in
zavodi, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo.

Občina bo sofinancirala upravičene stroške, med katere sodijo sredstva za delovanje, strokovni kader, najem objektov, pokrivanje tekmovalnih stroškov, športne prireditve, izobraževanje in izdajo publikacij.

Vsa potrebna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Brežice.

M. P.