Ob urejanju Prešernove ceste v Brežicah bo obnovljen tudi kostanjev drevored

V sklopu projekta Celovita obnova Prešernove ceste se je pričel izvajati tudi projekt Ureditev parka ob Prešernovi cesti v Brežicah. Ureditev parka vključuje zamenjavo dela vodovoda, ureditev pešpoti, odstranitev obstoječih dreves kostanjevega drevoreda in zasaditev novih 16 dreves divjega kostanja.

Občina Brežice in podjetje HESS skupaj izvajata projekt Celovita obnova Prešernove ceste v Brežicah od gradu Brežice do priključka HE Brežice (348.000 evrov vredna investicija). Projekt zajema obnovo cestišča, ureditev pločnika, obnovo javne razsvetljave ter meteorne kanalizacije.

Za ureditev je bilo potrebnih kar 10 soglasij

Občina Brežice je pred tremi leti pričela s pripravo projekta urejanja parka oz. kostanjevega drevoreda pri gradu Brežice. Projektna dokumentacija je bila dokončana novembra 2017 po pridobitvi vseh z zakonodajo določenih mnenj ter soglasij. Za ureditev parka je bilo potrebnih kar 10 soglasij različnih soglasodajalcev, med temi tudi  Agencije RS za okolje (tudi mnenje Zavoda za varstvo narave) in pozitivno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Projekt ureditve parka je izdelalo podjetje GPI iz Novega mesta, načrt krajinske ureditve pa pooblaščeni krajinski arhitekt Janez Dolinar s. p.

Projekt zajema področje parka ob Prešernovi cesti pri brežiškem gradu.

Kot je bilo v postopku priprave projektov ugotovljeno bo z novo prometno ureditvijo Prešernove ceste na novo urejeni park pridobil na pomenu, saj bo namesto dosedanjega statusa divje parkirne površine prevzel vlogo in značilnosti parka pri gradu in mestne peš promenade. S tem namenom je bil v poročilu za ureditev parka podan predlog, da se obstoječa kostanjeva drevesa v parku, ki so propadala, zamenja z novimi drevesi vrste divji kostanj, ki imajo ustrezno drevoredno višino.  Urejena bo tudi peš promenada, postavljeni bodo pitnik, klopi ter koši za odpadke in temelj za kasnejšo prestavitev kipa oz. spomenika sv. Janeza Nepomuka. Na začetku in na koncu drevoreda bodo postavljeni tudi stebrički, ki bodo avtomobilom preprečili vstop v park.

Za obnovo vodovoda, ureditev parka in zasaditev novih dreves bo Občina Brežice namenila 58.596 evrov.

Vir: Občina Brežice

M. R.