Nujno potrebna obnova ceste Zidani Most – Radeče postaja realnost

Zidani Most.

V Občini Radeče naj bi, kot vse kaže, vendarle dočakali začetek obnove državne ceste Zidani Most – Radeče, na katero čakajo že vrsto let. Projekt je trenutno v fazi priprave razpisne dokumentacije za izvedbo javnega razpisa za gradbena dela, sama dela pa bi se lahko začela poleti. Če seveda na razpisu ne bo zapletov.

Cesta Zidani Most – Radeče namreč že več desetletij predstavlja ozko grlo prometnih tokov globlje proti Posavju in Dolenjski, hkrati pa je tudi prometno precej nevarna. Zato tamkajšnji prebivalci, predvsem prebivalci občine Radeče in tisti, ki se dnevno prevažajo na delo proti Zasavju in Celju ter obratno, že dlje časa opozarjajo na nujnost njene prenove.

Sodeč po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo bi lahko obnova ceste v nekem doglednem času vendarle postala realnost. Direkcija je namreč že odkupila dva objekta, predvidena za rušenje. Prav tako je izbran nadzorni inženir, zadolžen za izpeljavo rušitve. V postopku je izvedba parcelacije, po pravnomočnih odločbah bodo naročene cenitve ter odkupi preostalih zemljišč.

Po oceni župana Občine Radeče Tomaža Režuna bi se lahko prenova začela že pred poletjem, kar potrjujejo tudi na direkciji za infrastrukturo. Čas začetka je seveda pogojen, saj se lahko zaplete na samem javnem razpisu za gradnjo. Ta je sicer predviden za prvo polovico letošnjega leta, z deli pa bi pričeli takoj, ko bo razpis pravnomočno končan in bo izbran izvajalec.

Gledano v smeri od starega železnega mostu do lokacije, kjer se nahaja krajevna tabla Zidani Most, je vrednost potrebnih del ocenjena na dobrih sedem milijonov evrov.

Razlog za tako visoko ceno je, pravijo, da na desni strani, kjer poteka železniška trasa, ceste ni možno širiti, zato je edina možnost, ki preostane, utrjevanje cestišča na levi strani, kjer pa bo zaradi vse večjega spodjedanja reke Save potrebno pilotiranje.

Za čas obnove je predviden izmenično enosmerni promet, ki bo urejen s semaforji, možne pa so tudi krajše popolne zapore.

Celoten projekt bo direkcija za infrastrukturo prebivalcem Občine Radeče predstavila v torek, 12. februarja, ob 17. uri v Kulturnem domu Radeče.

M. P.