Nova vršilka dolžnosti direktorja Komunale Brežice je mag. Jadranka Novoselc

Mag. Jadranka Novoselc

Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Brežice je včeraj na svoji 15. seji sprejel sklep o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala Brežice. Za vršilko dolžnosti je bila imenovana mag. Jadranka Novoselc, za dobo enega leta. Nadomestila bo Aleksandra Zupančiča, ki po šestih letih zapušča mesto direktorja.

Mag. Jadranka Novoselc je v podjetju Komunala Brežice zaposlena od ustanovitve, vseh sedem let, na področju komunale pa dela že več kot desetletje. V tem času je kot vodja različnih enot na področju gospodarskih javnih služb natančneje spoznala proces dela po posameznih enotah in razvijala čut za timsko delo, kar je pri vodenju podjetja pomemben dejavnik.

V zadnjem letu je kot izvršna direktorica spoznavala potek dela direktorja, sodelovala pri pomembnejših odločitvah vodstva in pridobila celosten pregled nad delovanjem podjetja. »Pri vodenju bom skrbno upoštevala razmerje med zdravo rastjo in stabilnostjo podjetja, kajti to prinaša trdne temelje in poslovno uspešnost na dolgi rok. Skrbela bom za pregledno poslovanje in trajnostno poročanje. Tako kot do sedaj bodo temelj in srce Komunale Brežice njeni zaposleni. Največ pozornosti pa bomo namenjali kvaliteti naših storitev in zadovoljstvu uporabnikov,« je povedala.

Dodala je, da se zaveda ranljivosti okolja, zato bo Komunala Brežice še naprej ostajala nosilec ozaveščanja o omejenosti naravnih virov ter spodbujanju trajnostnega ravnanja in ponovne uporabe v občini Brežice.

Vir: Komunala Brežice

M. P.