Ne zamudite: Občina Krško sofinancira hišne kanalizacijske priključke in male čistilne naprave

Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za odpadne vode. Za ta namen je mogoče dobiti do 2400 evrov, vloga so začeli sprejemati ta teden. Skupaj je na voljo 54.500 evrov, od tega polovica za kanalizacijske priključke in polovica za male čistilne naprave.

Upravičenci do sofinanciranja oziroma povrnitve upravičenih stroškov naložbe so po razpisu fizične osebe, ki lastniki stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini Krško, in društva s sedežem v krški občini, ki delujejo v javnem interesu. Za posamezni stanovanjski objekt lahko prejmejo do 2400 evrov oziroma od 70 do 95 odstotkov upravičenih stroškov, ki so nastali pri naložbi od 1. januarja 2016 do oddaje vloge. Stroški se izkazujejo s kopijami računov.

Kandidati morajo vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami vložiti na sedež Centra za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46. Komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno, razen v avgustu in decembru. V primeru, da bo na razpis prispelo več vlog, kot je razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma (ko gre za hišne kanalizacijske priključke) in vloge s priloženim potrdilom, da se je vlagatelj udeležil delavnice o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda (ko gre za male čistilne naprave).

M. P.