Namenu predali obnovljeno Cankarjevo ulico v Krškem

Obnovljena ulica (vir: Občina Krško)

Občina Krško je v zadnjih letih pristopila k ureditvi ulic na Vidmu, včeraj pa so uradno namenu predali obnovljeno Cankarjevo ulico. Z obnovo 339 metrov ulice se je bistveno izboljšala prometna varnost, predvsem za pešce.

Skupna vrednost naložbe je bila 644.000 evrov (1900 evrov za meter obnove), od tega je občina iz evropskega kohezijskega sklada pridobila 94.000 evrov.

Kot je na krajšem dogodku povedal župan občine Krško mag. Miran Stanko, je obnova v času od jeseni 2018 do julija 2019 obsegala obnovo vseh komunalnih vodov (meteorna, fekalna kanalizacija, širokopasovne povezave, vodovod), ureditev odvodnjavanja ter ureditev pločnikov, nove klopi, družba Rudar pa je ob tem zamenjala še toplovod.

Novost na tej ulici so po zgledu drugih mestih označevalne table, ki promovirajo hojo. Na ta način želijo opozoriti mimoidoče, kako blizu so ključne lokacije v mestu za pešce, hkrati pa popularizirati hojo in opozoriti na učinkovitost in privlačnost hoje v urbanem okolju. Obnovo ulice je pozdravila tudi predsednica sveta KS mesta Krško mag. Nataša Šerbec.

Pred obnovo Cankarjeve je Občina Krško na Vidmu v zadnjih letih obnovila tudi ulice Na Resi, Papirniško ulico, Zdolsko in Delavsko, za letošnjo jesen pa na Vidmu načrtuje urejanje Rozmanove ulice, in sicer na odseku od Cankarjeve do Rozmanove št. 14, pa tudi dostopno ulico med stanovanjskimi bloki na Cankarjevi 1 in 1a.

Krajši dogodek so s pesmijo in plesom popestrili najmlajši iz Vrtca Krško, enota Kekec, so sporočili z Občine Krško.

M. P.