Največ bodo nabavljali traktorje in kmetijske stroje

Občina Brežice zaključuje javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2020. V tem letu občina namenja 100.000 evrov za sofinanciranje 44 naložb in projektov v kmetijstvu, s čimer bo omogočila izvedbo investicij v skupni vrednosti skoraj pol milijona evrov.

Javni razpis, kjer so lahko zainteresirani zaradi epidemije oddajali vloge mesec dlje od prvotno določenega roka, se je, kot rečeno, zaključil s 44 prispelimi vlogami za namen naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo. Vse prispele vloge so izpolnjevale razpisane pogoje in so bile predložene razpisni komisiji v odločanje, ki je po pregledu ugotovila, da so po vsebini in stroških upravičene do sofinanciranja. Tako bo občina v letu 2020 prijaviteljem sofinancirala stroške investicij v kmetijstvu višini dobrih 20 odstotkov in s tem omogočila izvedbo investicij v kmetijstvo v skupni vrednosti nekaj manj kot pol milijona evrov.

Največji delež investicij je namenjen izboljšanju splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje. Kmetje bodo tudi letos največ investirali v nakup novih traktorjev s 4×4 pogonom in dodatno opremo (lok, kabina), ki zagotavljajo varno obdelovanje kmetijskih površin. Investirali bodo še v nakupe vrtavkaste in krožne brane, prikolice, predsetvenikov, mulčarjev, nakladačev, sejalnice in trosilcev. Sredstva bodo namenili tudi za streho na kozolcu, zamenjavo kritino na hlevu, gradnjo stavbe za rejo živali in senika.

Občina je poleg investicij razpisala tudi sredstva v višini 20.000 evrov za pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju, kjer pa bo končna odločitev komisije znana po 1. juniju.

V registru kmetijskih gospodarstev je sicer v občini Brežice vpisanih dobrih 3119 kmetijskih gospodarstev, ki obdelujejo 9829 ha kmetijskih zemljišč. Od tega je največ njiv (4883 ha), trajnih travnikov (3724 ha), vinogradov (659 ha) in intenzivnih sadovnjakov (239 ha).

A. M.