Na voljo številne kadrovske štipendije

Regionalna razvojna agencija Posavje je objavila proste kadrovske štipendije delodajalcev v okviru regijske štipendijske sheme posavske regije za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019.

1. Savaprojekt, d. d., Krško
• mag. inž. arhitekture – 1 štipendija
• mag. inž. strojništva – 1 štipendija
• mag. inž. gradbeništva – 1 štipendija
• mag. inž. gradbeništva, nizke gradnje – 1 štipendija

2. Muflon, d. o. o., Radeče
• strojni tehnik – 1 štipendija
• elektrotehnik – 1 štipendija
• kemijski tehnik – 1 štipendija

3.  I.H.S. Industrijski manipulacijski sistemi Krško, d. o. o., Krško

• orodjar – 2 štipendiji
• strojni mehanik – 4 štipendije
• elektrikar – 2 štipendiji
• strojni tehnik – 2 štipendiji
• elektrotehnik – 2 štipendiji
• inženir strojništva – 1 štipendija
• diplomirani inženir strojništva (VS) – 1 štipendija
• diplomirani inženir strojništva (UN) – 1 štipendija
• diplomirani inženir elektrotehnike (VS) – 1 štipendija
• diplomirani inženir elektrotehnike (UN) – 1 štipendija
• diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (VS) – 1 štipendija
• magister inženir strojništva – 3 štipendije
• magister inženir elektrotehnike – 2 štipendiji
• magister inženir računalništva in informatike – 1 štipendija

4. Preis Sevnica, proizvodnja in trgovina, d. o. o.

• strojni mehanik – 2 štipendiji
• oblikovalec kovin – orodjar – 2 štipendiji

5. TPV Trženje in proizvodnja opreme vozil, d. o. o., PE BREŽICE
• oblikovalec kovin – orodjar – 1 štipendija
• diplomirani inženir elektrotehnike – 1 štipendija
• diplomirani inženir strojništva – 2 štipendiji
• magister inženir informatike – 1 štipendija
• magister inženir strojništva – 1 štipendija
• magister inženir elektrotehnike – 1 štipendija 7

Razvojna agencija vabi dijake in študente na dodiplomski in podiplomski stopnji študija ter udeležence izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni in izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o štipendiranju, da se najkasneje do 30. 9. 2018 prijavijo delodajalcem na objavljene potrebe po kadrovskih štipendijah.

M. P.