Na voljo so sredstva za spodbujanje zaposlovanja starejših

pexels

Zavod za zaposlovanje je v petek objavil javno povabilo Aktivni do upokojitve, ki je namenjeno spodbujanju trajnejšega zaposlovanja brezposelnih, ki so dopolnili najmanj 58 let. Na voljo je 14 milijonov evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 11,2 milijona evrov. Delodajalci bodo lahko prejeli subvencijo v višini do 11.000 evrov.

Slovenija je po stopnji delovne aktivnosti starejših, to je v tistih skupinah od 60 do 64 leta starosti na predzadnjem mestu v Evropi. V evidenci brezposelnih je bilo februarja 2018 prijavljenih 14.143 oseb, ki so dopolnile 58 let ali več , to pa je 16 % vseh registriranih brezposelnih. Njihovo število od leta 2010, ko jih je bilo 8.499 (7,7 %), vztrajno narašča kljub upadanju brezposelnosti.

Kar dve tretjini (66 %) brezposelnih, ki so stari najmanj 58 let, je brez zaposlitve več kot eno leto.

Z javnim povabilom želijo na zavodu spodbuditi trajnejše zaposlovanje starejših brezposelnih za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Povabilo je del istoimenskega programa, v katerega se lahko vključijo brezposelni, ki so dopolnili 58 let ali več. Pri tem imajo prednost prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost ali socialnovarstvenih prejemkov.

Na voljo je skoraj 14 milijonov EUR. Republika Slovenija zagotavlja 20 % sredstev in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 80 % sredstev.

Šestdeset odstotkov vseh sredstev je namenjenih za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 % pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

Na zavodu predvidevajo, da bodo s tem javnim povabilom omogočili 1.272 starejšim brezposelnim, da znova postanejo delovno aktivni in se zaposlijo za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.

Delodajalci lahko za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) prejmejo subvencijo do 11.000 EUR. Za zaposlitev invalida, ki lahko dela le krajši delovni čas od polnega, se uveljavlja subvencija v sorazmerni višini.

Subvencija se izplača v dveh enakih delih na podlagi predloženega zahtevka in dokazil: po zaposlitvi in po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve.

Brezposelni, ki so dopolnili najmanj 58 let, dobijo več informacij o možnosti vključitve v program pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na Zavodu za zaposlovanje.