Na pokopališču v Krškem uporabi predali novo veliko poslovilno vežico

V okviru občinskega praznika so pretekli konec tedna na pokopališču v Krškem slovesno odprli novo poslovilno vežico z novim vhodnim portalom, prostorom za raztros in 62 novimi parkirišči. Naložbo v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov je financirala Občina Krško.

V novem objektu, ki se razteza na skupno 420 kvadratnih metrih, so štiri mrliške vežice, prostor za obrede in dve čajni kuhinji. Novost je tudi iskalnik grobov, ki je nameščen pri vhodu v objekt.

Z gradnjo novega objekta so začeli v novembru 2017 in dela zaključili konec lanskega leta. V prvi polovici letošnjega leta je nato potekalo notranje opremljanje.

Stara mrliška vežica bo v prihodnje služila kot pomožni gospodarski objekt za potrebe pogrebne službe.

Kot je ob odprtju pojasnil župan Miran Stanko, je v občini trenutno urejenih večina poslovilnih objektov. Na pokopališču na Stranjah, v Krajevni skupnosti Senovo, sicer načrtujejo še gradnjo nove mrliške vežice, pri čemer bo sodelovala tudi Občina Sevnica.

Potem, ko je župan ključe novega poslovilnega objekta simbolno predal vodji pogrebne službe Samanthi Zobec, je novomeški škof msgr. Andrej Glavan objekt tudi blagoslovil.

M. P.