Mladi v Posavju: Javna razpisa za pridobitev štipendije

pixabay.com

Regionalna razvojna agencija Posavje je objavila dva javna razpisa za pridobitev štipendij v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018.

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2017/2018 je namenjen delodajalcem statistične regije Posavje, ki bi želeli dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo za šolsko/študijsko leto 2017/2018. Rok za prijavo pa se izteče 30. septembra 2018.

RRA Posavje je iz sredstev Evropskega socialnega sklada delodajalcem zagotovila 50-odstotno sofinanciranje kadrovskih štipendij, za deficitarne poklice pa 70-odstotno sofinanciranje vse do konca leta 2022.

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja je pogojena z višino trenutne minimalne plače in ne presega 30 odstotkov minimalne plače pri kadrovskih štipendijah in 40 odstotkov minimalne plače pri kadrovskih štipendijah za deficitarne poklice. Preostala sredstva za štipendijo zagotovi delodajalec.

Novosti v štipendijski shemi

Nova štipendijska shema prinaša tudi nekaj pomembnih novosti:

krajši čas trajanja zaposlitve – delodajalec štipendista ni več zavezan zaposliti za vsa leta prijemanja štipendije, ampak je treba s prejemnikom štipendije skleniti delovno razmerje v roku 30 dni po zaključku izobraževanja. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za poln delovni čas, za najmanj eno leto in na ustreznem delovnem mestu. Kadrovska štipendija je združljiva z vsemi ostalimi štipendijami, razen s štipendijami za deficitarne poklice.

Javni razpis za študij v tujini

Razpise objavljajo tudi Občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica za šolsko/študijsko leto 2017/2018. Štipendije se podeljujejo posamezniku, ki se izobražujejo na področju kulturne dediščine in na področju umetniških poklicev. Štipendije so namenjene za študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine. Rok za oddajo vloge se izteče 3. 11. 2017.

Razpisi so objavljeni tukaj.

K. J.