Minister Vizjak prižgal zeleno luč za gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi

Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, ob podpisu pogodbe. (vir: MOP)

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je včeraj z generalnim direktorjem Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Stojanom Nikoličem podpisal koncesijsko pogodbe za rabo vode za proizvodnjo električne energije na srednjem delu Save, ki se razteza preko občin Zagorje ob Savi, Laško, Trbovlje, Hrastnik in Litija.

“To je velik dan za slovensko gospodarstvo in velik dan za prehod k obnovljivim virom energije,” je ob podpisu dejal Vizjak. Poudaril je, da gre za projekt, ki bo veliko doprinesel tudi k razvoju lokalnih skupnosti.

“Danes je dan, na katerega smo čakali petnajst let. A pri tem dnevu se ne smemo ustaviti. Petnajst let smo potrebovali za prvi korak. Vsi glavni in ključni koraki se šele začenjajo. Zahvala gre ekipi, ki se je zadnja tri leta krvavo trudila s tremi različnimi vladami usklajevati en in isti tekst. Končno smo dočakali ministra, ki ve kakšen potencial ima hidroenergija. Dokazal je tudi, da če je volja, se da,” pa je dejal Nikolić.

Župan Občine Hrastnik Marko Funkl pa je poudaril, da je zanje ključno, da pridobijo moderno cestno povezavo Hrastnik–Zidani Most ter povezavo Hrastnik–Podkraj–Radeče ter da se uresniči načrt kajakaškega centra državnega pomena.

Hidroelektrarne na srednjem toku Save naj bi s proizvodnjo 350 GWh nadomestile polovico proizvodnje električne energije iz Termoelektrarne Trbovlje, ki je delovala na tamkajšnji lokaciji. Začetna faza predvideva umestitev treh hidroelektrarn v kanjonskem delu reke Save – HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol. Variantno so načrtovane še derivacijska hidroelektrarna (dHE) Ježica (alternativno dHE Tacen in dHE Gameljne), HE Šentjakob, HE Zalog, HE Jevnica, HE Kresnice, derivacijska HE Ponoviče (alternativno HE Pogonik, HE Litija I in HE Litija II).

Slovenija si je namreč zadaja cilj, do do leta 2050 doseže ogljično nevtralnost. Za dosego tega cilja bo treba spremeniti navade ljudi, preobraziti in posodobiti gospodarstvo ter predvsem vlagati v razvoj obnovljivih virov energije, kot so na primer hidroelektrarne. Ob večji porabi in hkratnem opuščanju fosilnih goriv bomo morali namreč čisto elektriko bodisi uvažati ali pa jo zagotoviti z izgradnjo novih, okolju prijaznih elektrarn.

M. P.