Mestu Krško nameravajo pridružiti nekatere okoliške kraje

Občinski svet Občine Krško bo predvidoma na naslednji seji, ki bo 15. julija, sprejel sklep, s katerim bo Občina Krško začela postopke, da Leskovec pri Krškem, Kremen, Trška gora, Žadovinek, Loke in Veniše postanejo del Krškega.

Gre namreč za naselja, ki tesno gravitirajo na mesto Krško in so z njim močno povezana, pravijo na občini.

Da je smiselno začeti z omenjenimi postopki, je v pobudi občini pred časom spomnil občinski svetnik SDS Jože Olovec. Prepričan je, da bi odločitev za povezovanje naselij, ki gravitirajo in so z mestom Krško tudi geografsko neločljivo povezana, imela pozitivne posledice za vse občane občine Krško.

Na Občini Krško so sicer s postopki za združitev naselij začeli konec lanskega leta, ko je občina na pristojno Geodetsko upravo naslovila vlogo za združevanje naselij. V primeru pozitivnega mnenja nameravajo v občina pričeti postopke posvetovanja z občani, ki prebivajo na območju naselij, ki bodo predmet pridružitve Krškemu. Nato bo občinska uprava pripravila osnutek odloka, s katerim bodo določili območje naselja, se opredelili do kritja stroškov in odlok poslali v sprejem občinskemu svetu.

A. M.