Med Krškim in Kostanjevico na Krki stekla gradnja kolesarske povezave

Mestna občina Krško in občina Kostanjevica na Krki sta nedavno začeli z gradnjo 19,5-kilometrske kolesarske povezave.

Terenska dela trenutno potekajo na odseku med Veliko vasjo in Velikim Podlogom, kmalu pa jih bodo razširili na celotno traso predvidenih posegov.

Dela naj bi končali do maja prihodnje leto.

Gradnja bo potekala v dveh delih. Trasa se začne na križišču pri stadionu Matije Gubca v Krškem. Teče mimo pokopališča do Žadovinka, nadaljuje se v Bregeh in Drnovem do Velike vasi in nato po nadvozu nad avtocesto naprej v smeri Velikega Podloga.

Tam se bo navezala na državno cesto Drnovo-Križaj. Nadaljevala se bo do Kostanjevice na Krki in se končala bližnji v Prekopi. Ob gradnji omenjene kolesarske steze bodo ponekod prenovili cestne odseke, komunalno infrastrukturo in ureditve namakalnega sistema na Krškem polju.

Na koncu vasi Veliki Podlog bodo uredili tudi priključno križišče na regionalno cesto z ureditvijo približno 200-metrskega cestnega odseka in kanalizacije.

Krška občina se je glede poteka trase uskladila z večino lastnikov zemljišč. Ker se nekateri s posegi na svojih zemljiščih niso strinjali, pa je podala predlog omejitve lastninske pravice, ki so ga izpeljali z izdajo odločbe Upravne enote Krško. Vse omejitve lastninske pravice so vpisali v zemljiško knjigo, kar pomeni, da naložbenik lahko začne dela na teh zemljiščih, so še zapisali na krški občini.

Gre za 6,7 milijona evrov vreden projekt, za katerega bosta iz Evropskega sklada za regionalni razvoj dobili nekaj več kot 3,5 milijona evrov, država bo prispevala nekaj manj kot 890.000 evrov. Preostalo bosta poravnali sodelujoči občini.

A. M.