Matura – kako uspešni so bili slovenski in posavski maturanti?

Z ponedeljkovim jutrom so bili znani rezultati spomladanskega dela opravljanja splošne mature. Letos je splošno maturo opravljalo 6.376 kandidatov, kar je nekoliko manj kot preteklo leto, ko jih je bilo 6.890. Maturo je uspešno zaključilo 5.699 kandidatov, kar je 93,45 odstotka. Letos so rezultati nekoliko slabši, saj je lani opravilo maturo 94,4 odstotka kandidatov.

V tabeli prilagamo rezultate preteklih nekaj let. Opaziti je, da se uspešnost na maturi vsako leto vrti okoli odstotka 93. Izjemoma je leto 2015, ko je bila nekoliko slabša uspešnost.

Maturantov, ki so dosegli vse možne točke na splošni maturi, je 15, od tega devet deklet in šest fantov. Prihajajo iz 12 gimnazij v devetih krajih. Skupaj z njimi je še 245 maturantov, ki so na spomladanskem izpitnem roku splošne mature dosegli 30 do 34 točk. Vseh zlatih maturantov 23. generacije je 260, tako kot julija lani, prihajajo pa s 43 gimnazij.

Novost letošnje mature je izdajanje certifikatov z evropsko ravnijo tujega jezika za angleški, nemški, italijanski, francoski in španski jezik. Pri splošni maturi bo izdanih 5.086 certifikatov in pri poklicni 3.254.

Kandidati so opravljali maturo iz 35 maturitetnih predmetov, skupno je bilo izvedenih 32.956 izpitov, 1125 zunanjih ocenjevalcev je ocenilo 68.843 izpitnih pol.

Mature ni opravilo 373 kandidatov. Tisti, ki so imeli eno ali dve negativni oceni bodo lahko v naslednjih izpitnih rokih opravljali popravne izpite, tisti, ki so pa bili neuspešni na treh ali več izpitih pa bodo ponovno opravljali maturo v celoti.

Na Gimnaziji Brežice imajo letos 10 zlatih maturantov

Na Gimnaziji Brežice so bili letos znova zelo uspešni z 10 zlatimi maturanti.

S pokazanim znanjem in več kot 30 osvojenimi točkami so se izkazali Tina Lesjak, Lucija Župevc, Anamarija Agnič, Rok Arh, Dejan Firbas, Teja Gošek, Lea Herakovič, Lucija Jazbec, Lucija Ana Kovačič in Lara Oštrbenk.

Iz Brežic sta se uvrstila tudi maturant in maturantka na seznam vseh točk pri predmetu, in sicer:

  • Gašper Strnad z vsemi doseženimi točkami pri Matematiki (osnovna raven) in
  • Anamarija Agnič z doseženimi vsemi točkami iz kemije.

Kako uspešni pa so bili na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško?

Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško so ponosni na zelo visok delež uspešnih maturantov in odlične maturante iz programa elektrotehnik. Odličen uspeh z 20 točkami sta dosegla Jernej Krejan in Aljaž Škoda, najboljši pa je z 21 točkami in odličnim uspehom vsa štiri leta šolanja Jaka Maček.

Z visokim uspehom se lahko pohvalijo tudi dijaki, ki so opravljali zaključni izpit v programih oblikovalec kovin, avtoserviser, elektrikar in pomočnik v tehnoloških procesih. Uspešnih je 97,7 %.  Imamo tudi deset odličnih, to so Miha Budič, Luka Flisek, Ingrid Hosta, Klemen Lekše,Vladimir Rožman, Matej Dimc, Denis Kapčič, Mitja Knez, Martin Stanič. Odličen vsa tri leta šolanja ter na zaključnem izpitu je Žan Škofljanec iz programa avtoserviser.

Kako je s prostimi mesti na visokošolskih zavodih?

V primerjavi s prejšnjim študijskim letom je za študente višjih šol ponujenih manj vpisnih mest.

V študijskem letu 2017/2018 bo za redne študente na voljo 20 mest manj kot lani. Zasebne šole so razpisale 95 mest manj kot lani.

Javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi so za dodiplomski in enovit magistrski študij za študijsko leto 2017/18 razpisali za vpis v 1. letnik skupaj 18.895, od tega 17.172 za Slovence in ostale EU državljane, in sicer 14.507 vpisnih mest za redni in 2.665 mest za izredni študij, ter 1.723 mest za državljane za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva (1.254 mest za redni in 469 za izredni študij). Trend zmanjševanja vpisnih mest se tako nadaljuje tudi s tem razpisom, V primerjavi z lanskim razpisom visokošolski zavodi razpisujejo 494 vpisnih mest manj (lani razpisanih 19.332 vpisnih mest za redni in izredni študij).

Drugi prijavni rok bo potekal od 22. do 29. avgusta 2017. Prijavo za vpis kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava.

Razpisi za vpis vseh visokošolskih zavodov, ki razpisujejo javnoveljavne študijske programe, so objavljeni na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/.

N. G.