Lisca naj bi postala še bolj privlačna

Občina Sevnica namerava v okviru projekta Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje letos z več prijemi poskrbeti za večjo priljubljenost te znane posavske turistično-rekreativne točke. Med drugim je bila že izvedena označitev obstoječih poti, intenzivno urejajo tudi zunanje površine na Lisci. 

Že v jeseni so na Lisci pripravili naravoslovne in tehnične dneve in pod sevniškim gradom postavili nov čebelnjak, za vnaprej pa na Lisci načrtujejo še hotel za žuželke. Na trasi Jurkove učne poti so bile postavljene informativne table, ki govorijo o rastlinskem in živalskem svetu ter pomembnejših zgodovinskih mejnikih, na Jurkovi pešpoti na vrhu Lisce pa je bil postavljen daljnogled.

Na zunanjih površinah sta bila urejena stopnišče pod Tončkovim domom in prostor nekdanjega balinišča. Počitek omogočajo nove mize in klopi.

Projekt, vreden 150.000 evrov, vodi Občina Sevnica s partnerji, od tega bo večji del denarja (114.000 evrov) prišel iz evropskih sredstev. Projekt naj bi bil zaključen do oktobra.

V sklopu postopne obnove Tončkovega doma na Lisci je sicer v začetku januarja stekla tudi obnova spodnjih prostorov oziroma jedilnice z ureditvijo učilnice in sanitarij. Končana naj bi bila konec februarja.

Prenova jedilnice v Tončkovem domu. (vir: Občina Sevnica)

M. R.