Letošnje leto za brežiške gasilce sanjsko glede nabave vozil in opreme

Gasilska zveza Brežice letos praznuje 65. obletnico delovanja, ki jo je obeležila prejšnji konec tedna na dnevu gasilcev, tradicionalni prireditvi zveze, društev ter vseh gasilk in gasilcev. Ob tem je potekal tudi slavnostni prevzem dveh novih in enega obnovljenega gasilskega vozila.

“Ob praznovanju občinskega praznika opažam, da je bilo letošnje leto zelo nepredvidljivo. Kar se tiče gasilstva pa je odigralo pomembno vlogo, predvsem v prvi polovici leta, ko je bilo potrebno pokazati medsebojno podporo in solidarnost. Kljub temu pa je za gasilce letos zelo pomembno leto, saj smo uspeli nabaviti kar tri vozila, četrto še pričakujemo,” je povedal župan Občine Brežice Ivan Molan.

Pri tem je dodal, da je  v letu 2020 Občina Brežice za gasilsko dejavnost namenja 400.600 evrov.  Od tega 202.540 evrov za delovanje gasilske zveze in 31 prostovoljnih gasilskih društev, 20.060 evrov za zdravniške preglede, vpoklice in izobraževanje gasilcev, 62.000 evrov za gasilsko zaščitno opremo in vozila, 15.000 evrov za Javni razpis za vlaganja v gasilske domove, 4.000 evrov za vzdrževanje avto lestve in 47.000 evrov za dodatna sredstva za nova gasilska vozila.

“Sodelovanje z Občino Brežice je na vzornem nivoju. Mesečno izvajamo sestanek z županom, kjer poročamo o predlogih, projektih in o delu ter številu intervencij,” je povedal predsednik Gasilske zveze Brežice Herman Premelč. Pri tem je še poudaril, da je letošnje leto glede nabave gasilske opreme in tehnike sanjsko leto, kar dokazujeta tudi dve novi in eno obnovljeno gasilsko vozilo. Ob koncu leta pričakujejo še eno novo vozilo. So pa zaradi nastalih posebnih razmer, ki jih kroji koronavirus, prikrajšani za gasilska tekmovanja, izobraževanja in zdravniške preglede.

Poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec pa je dejal, da so v letošnjem letu imeli dve večji intervenciji, in sicer 8. februarja v Termah Čatež in 28. februarja v Sobenji vasi. “Zaradi težav pri zagotovitvi požarne vode v sektorju Globoko, ki zajema Pišece, Sromlje in vse do Križ, smo s premestitvijo in obnovo vozila iz PGD Brežice v PGD Dečno selo sedaj tudi na tem območju zagotovili boljše pogoje. PGD Brežice in PGD Cerklje ob Krki pa sta dobila novi vozili,” je povedal Leskovec.

A. P.