LAS Posavje je objavila dva razpisa strategije lokalnega razvoja

(vir: pixabay.com)

Lokalna akcijska skupina (LAS) Posavje je konec marca objavila javna poziva za izbor letošnjih območnih projektov uresničevanja ciljev strategije lokalnega razvoja, denarno podprtih iz evropskih skladov za regionalni razvoj in za pomorstvo ter ribištvo. Razpisa predvidevata skupaj poldrugi milijon evrov podpore, rok za prijavo na oba poteče 21. junija.

V evropskem skladu za regionalni razvoj za Posavje na voljo pol milijona in v evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo milijon evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov pri prvem skladu lahko seže do štirih petin, pri drugem pa je možno sofinanciranje polovice, 85 odstotkov ali vseh upravičenih stroškov.

Sredstva za sofinanciranje operacij je LAS Posavje dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

LAS Posavje sicer v prihodnjih dneh pripravlja krajevne predstavitve omenjenih razpisov. In sicer:

  • Radeče, 16. april 2018, ob 11.30 uri, Sejna soba Občine Radeče
  • Bistrica ob Sotli, 18. april 2018, ob 11.30 uri, predavalnica obnovljene sušilnice v Bistrici ob Sotli
  • Krško, 20. april 2018, ob 11. uri, sejna soba A na Občini Krško
  • Sevnica, 25. april 2018, ob 11.30 uri, Trški dvorec v Sevnici
  • Kostanjevica na Krki, 26. aprila 2018, ob 11. uri, sejna soba Občine Kostanjevica na Krki

K. J.