Krško: Veliki znak občine krški družbi Kemokovina

Na ponedeljkovi slavnostni seji občinskega sveta Občine Krško, namenjeni počastitvi občinskega praznika, so v v Kulturnem domu Krško podelili letošnje občinske nagrade in priznanja za ustvarjalno delo, posebne uspehe in prispevek k razvoju lokalne skupnosti.

Veliki znak je prejela družba Kemokovina, znak Mirjana Marinčič, Branko Strgar in Jože Kodela, priznanje pa Helena Španovič.

Družba Kemokovina je veliki znak občine prejela za 30 let zelo uspešnega gospodarskega razvoja na področju protikorozijske zaščite kovin. Mirjana Marinčič je znak občine prejela za uspešno delovanje na številnih področjih ljubiteljske kulture, Branko Strgar za prispevek k razvoju športa in šolstva v lokalni skupnosti, Jože Kodela pa za razvoj vinogradništva in vinarstva v vinorodnem okolišu Bizeljsko-Sremič. Priznanje so podelili Heleni Španovič za prispevek h krepitvi zdravja občank in občanov, vključenih v Šolo zdravja.

Nagrajenci.

Slavnostni govorec je bil generalmajor v pokoju Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov za Slovenijo je ob 30-letnici samostojne države poudaril, da je danes čas za proslavljanje, čas za veselje in tudi čas za razmislek, kaj smo dosegli in predvsem kako naprej v prihodnost.

“Letošnje leto je gotovo tudi čas za premišljevanje. Premišljevanje o naši samostojnosti in enotnosti, kajti letošnje praznovanje je namenjeno ravno omenjenima vrednotama, ki bi morali biti večni vrednoti. Posebej izpostavljam ravno enotnost, ki je bila velikokrat izgovorjena, vendar v zadnjih letih premalokrat doživeta. Pogoj za enotnost je zaupanje. In takrat, leta 1990 in 1991 nam zaupanja ni manjkalo. Zaupali smo drug drugemu, zaupali smo v takratne institucije in v modro vodeno politiko”, je dejal.

Dodal je, da je pogoj za enotnost zaupanje “in danes je naloga političnih voditeljev, da to zaupanje povrnejo”.

A. M.