Krško: Rekonstrukcija montažnih krožišč v trajna

V drugi polovici septembra bodo na mostu v Krškem začeli z gradbenimi deli rekonstrukcije montažnih krožišč v trajna. Prenova se bo odvijala do konca leta, potekala pa bo v treh fazah.

Projekt rekonstrukcije poleg obeh krožišč obsega tudi preplastitev, ureditev hidroizolacije in zamenjavo t. i. dilatacij – kovinskih elementov, ki so na mostu potrebni zaradi raztezanja mostne konstrukcije.

V tem času bo oviran promet. Poglejmo si kje in kako:

1.) Prva faza bo potekala predvidoma od druge polovice septembra do začetka oktobra

V tej fazi bodo začeli z obnovo prve polovice krožišča na cesti Drnovo – Sevnica. Na krožišču bodo iz smeri Vidma, Drnovega in Sevnice postavljeni semaforji, priključek z Narpla pa bo v tem času zaprt. Obvoz z Narpla bo urejen skozi Goro ali Golek.

2.) Druga faza v oktobru

Potekala bo rekonstrukcija druge polovice krožišča na cesti Drnovo – Sevnica. Dostop z Narpla bo sproščen, popolnoma pa bo zaprt most do nadvoza nad železniško progo oz. drugega krožišča. Obvoz z Vidma do Krškega oz. do ceste Drnovo – Sevnica (z levega na desni breg Save) bo potekal po nadvozu nad železniško progo, po priključku do Vipapa, naprej po obvoznici do mostu pri HE Krško.

3.) Zadnja, tretja fazi bo predvidoma potekala od konca oktobra do konca leta

V tem času bosta zaprta tako most kot tudi nadvoz nad železniško progo in bo potekala rekonstrukcija drugega krožišča – na mostu, preplastitev mostu, ureditev hidroizolacije ter zamenjava t. i. dilatacij. Obvoz iz Vidma do Krškega oz. do ceste Drnovo – Sevnica (z levega na desni breg Save) bo potekal skozi Staro vas, Vrbino (mimo objekta Gen energije), po obvoznici do HE Krško ali pa na relaciji Sotelsko – Brestanica – Gunte. Promet na cesti Drnovo – Sevnica pa se bo v tej fazi že odvijal po novo zgrajenem krožišču.

Most in nadvoz bosta v času obnove odprta za pešce!

Vrednost naložbe

Gre za skupno naložbo Občine Krško in Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), saj je to državna cesta, v skupni višini 497.000 evrov, od tega je strošek Občine Krško 227.000 evrov, preostanek pa je strošek DRSI oziroma države. Dela bo izvajalo podjetje Kostak Krško.

Občina Krško